Skak

Et parti fra Brønshøj Lang Weekend

Jeg lovede læserne et analyseret parti fra Brønshøj Lang Weekend 2016 i mit turneringsreferat. Selvom det efterhånden er et gammelt løfte, skal det indfries! Så nu skal vi se Skakkerlakkens sejr over den amerikanske FM Kyron Griffith fra turneringens fjerde runde. Kyron er i Danmark som udvekslingsstuderende ved Københavns Universitet. På papiret måtte han regnes som en af favoritterne til turneringssejren, men han måtte ned hele tre gange i løbet af turneringen. Kom igen Kyron!

Størstedelen af partiet drejede sig om Sorts isolerede d-bonde. Kært barn har mange navne, og i skakjargon kaldes en isoleret d-bonde ofte for IQP (Isolated Queen Pawn) eller isolani. Spilleren med den isolerede bonde har som regel angrebschancer, mens modstanderen prøver at erobre den potentielt svage isolerede bonde.

Kort inden turneringen havde jeg studeret kapitlet om IQP (“The Isolani”) i bogen Chess Structures – A Grandmaster Guide (Quality Chess, 2015)  ved GM Mauricio Flores Rios. Det var en stor hjælp at have dette kapitel i frisk erindring under partiet, selv om jeg åbenbart ikke havde fået det hele med første gang. Jeg genlæste naturligvis kapitlet efter partiet og fik øjeblikkeligt øget min forståelse. Et mantra fra bogen jeg havde i tankerne under partiet er

[The side which possesses an isolani] has better middlegame prospects, while [the other side] has better prospects in an endgame. (p. 12)

Lad os se, hvad der skete.

WFM Sandra de Blécourt Dalsberg (2111) – FM Kyron Griffith (2315)

1.d2-d4 2.d7-d5 3.Sb1-c3 Lf8-e7

SdBD-KG1
Stillingen efter 3…Le7. Hvid i trækket.

Ideen ved at spille …Lf8-e7 inden man spiller …Sg8-f6 er at undgå Lc1-g5. Normalt besvarer jeg dette system med 4.c4xd5 e6xd5 5.Lc1-f4, hvor spillet typisk fortsætter 5…c7-c6 6. e2-e3 Lc8-f5. Her kan Hvid så give den hele armen med 7.g2-g4. Jeg har vundet nogle hurtige sejre, et parti mod WFM Esmat Guindy ved DM i hurtigskak for kvinder i 2013 var blandt de mere memorable. Men efterhånden kan folk forberede sig på, at jeg spiller sådan, så det var på tide at udvide repertoiret.

4.Lc1-f4 Sg8-f6 5.e2-e3 0-0 6.a2-a3!?

Dette er et snedigt ventetræk. Normalt spiller Hvid 6.Sg1-f3 hvorefter Sort som regel vælger en Tarrasch-opstilling med 6…c7-c5. Træk som 6…Sb8-d7 og 6…b7-b6 kommer også i betragtning, mens 6…c7-c6 anses for passivt. Efter 6.a3 kan Sort fortsætte som hun eller han plejer, men skal være opmærksom på nogle subtile forskelle i forhold til de “almindelige” varianter.

For eksempel kan 6…b6 besvares med 7.g2-g4!?, hvor Hvid går ind i kampen om den lange diagonal samtidig med, at kongeangrebet begynder at rulle. Havde Hvid spillet 6.Sf3 i stedet for 6.a3, ville springeren have stået i vejen på f3.

Skæbnen ville i øvrigt, at min modstander i sjette runde, Ellen Fredericia Nilssen, også spiller Le7-systemet, så der fik jeg mulighed for at bruge min forberedelse én gang til!

SdBD-KG2
Stillingen efter 6.a3. Sort i trækket er “out of book”.

Efter en kort tænkepause spillede Sort

6…c7-c5 7.d4xc5 Le7xc5

SdBD-KG3
Stillingen efter 7…Lxc5. Hvid i trækket.

Idet jeg havde regnet med fortsættelsen 6…b6, var jeg nu også på egen hånd.

Det viser sig, at denne stilling forekommer en snes gange i databasen, herunder en del stormesterpartier. Et nyligt eksempel er Carlsen – Nakamura, Sinquefield Cup 2015. Ingen har dog endnu prøvet det ellers meget logiske træk

8.b2-b4 TN

Det mest almindelige træk i stillingen er 8.Sg1-f3.

Når jeg foroven har skrevet ordet “logisk” med skråt, så er det jo fordi trækket er knapt så logisk endda. Rigtignok vinder Hvid terræn med tempo på den sorte løber, men  bonden på b4 kan også blive et angrebsmål for Sort. Min tankegang under partiet var noget i stil med: “Hvis ideen med 6.a3 er, at der er ulemper forbundet med 6…b6, så må der også være ulemper forbundet med 6…c5. Den ulempe må være, at jeg her kan spille 8.b4”. Den tankegang er lidt for firekantet. Den skal blødes op til: “Ulempen for Sort ved 6…c5 7.dxc5 Lxc5 er, at Hvid nu er klar til at spille b2-b4 når-som-helst“.

Hvid har dog ikke lyst til at spille b2-b4 med det samme, da det underminerer den forhåndenværende transformation til en IQP-stilling. Lad os se, hvorfor det forholder sig sådan.

I stedet for 8.b4 kan Hvid fremtvinge en IQP-stilling ved 8.c4xd5 Sf6xd5 9.Sc3xd5 e6xd5.

SdBD-KG Analysestillling 1
Analysediagram: stillingen efter 8.cxd5 Sxd5 9.Sxd5 exd5. Hvid i trækket.

I denne stilling kan det ikke anbefales for Hvid at spille 10.b2-b4. Når man spiller imod en IQP skal man først og fremmest udvikle brikkerne og forhindre modstanderen i at spille d-bonden frem, hvorved den ville blive byttet væk. (Lærdom fra førnævnte bog!) Dette bidrager b-bondens fremmarch ikke til. Tværtimod skal Hvid efter 10.b4 til at forhindre …d5-d4 samtidigt med, at Sort skal forhindres i at underminere bønderne på dronningefløjen.

Fra analysediagrammet fortsatte partiet Sokolov – Akobian, North American open 2011 i stedet 10.Lf1-d3 Lc5-b6 (profylakse mod et eventuelt b2-b4) 11.Sg1-e2 Sb8-c6 12.0-0 Le6 og først nu 13.b2-b4.

SdBD-KG Analysestillling 2
Analysestilling efter 8.cxd5 Sxd5 9.Sxd5 exd5 10.Ld3 Lb6 11.Sf2 Sc6 12.0-0 Le6 13.b4. Sort i trækket.

Sort var ellers klar til at spille d-bonden frem, men bonden på b4 forhindrer dette pga. 13…d5-d4 14.b4-b5 med angreb på springeren. Hvis den flytter sig, er d-bonden i slag. Her var der altså en helt konkret begrundelse for b2-b4.

Den opmærksomme læser har nok stillet sig selv spørgsmålet, om ikke Sort kunne have spillet d-bonden frem efter 10.Ld3, men der er en taktisk gendrivelse! 10…d5-d4? 11.Ld3xh7+ Kg8xh7 12.Dd1-h5+ Kh7-g8 13.Dh5xc5.

Tilbage til partiet.

SdBD-KG4
Stillingen efter 8.b4. Sort i trækket.

8…Lc5-d6?

Sort har åbenbart heller ikke helt overvejet finesserne ved den IQP-stilling, partiet er på vej ind i. Vi har allerede set, at Hvid kan forcere en IQP-stilling, og for at den isolerede d-bonde giver tilstrækkelig angrebschancer gælder følgende tommelfingerregel fra bogen:

[T]he key is whether the player who has the isolani possesses his good bishop. (p.12)

Og netop denne gode løber får jeg her serveret på et sølvfad!

Jeg kunne således spille

9.Lf4xd6 Dd8xd6 10.c4xd5 exd5 

vel vidende, at jeg havde fået en strukturel fordel.

Bemærk i øvrigt også, at Sort gerne vil beholde så mange brikker på brættet som muligt for at øge angrebsmulighederne. Derfor er 10…Sf6xd5 ikke interessant.

SdBD-KG5
Stillingen efter 8…Ld6 9.Lxd6 Dxd6 10.cxd5 exd5. Hvid i trækket.

Nu ligger midtspilsstrukturen fast. Denne struktur skal spillerne tage højde for når de udvikler de tilbageværende brikker.

Hvid vil gerne blokere Sorts d-bonde, helst med en springer, for derefter at lægge pres på d-bonden med de øvrige brikker. En ideel opstilling opnås via noget i stil med Sg1-f3-d4, Lf1-e2-f3, 0-0 og nu enten Dd1-d2 og Tf1-d1 eller måske endda Ta1-a2-d2. Desuden vil Hvid gerne bytte så mange brikker som muligt, da d-bonden er svag i slutspillet.

Sort vil som udgangspunkt helst bygge et kongeangreb op, men i dette konkrete tilfælde kan det blive vanskeligt i fraværet af den gode løber. Sort skal derfor satse på at neutralisere stillingen ved at spille d-bonden frem så hurtigt som muligt. Det er oplagt at spille …Sb8-c6, …Lc8-f5/g4 og et af tårnene til d8. Idet Hvid må forventes at spille en springer til d4 inden længe, kan Sort vælge at stille tårnene i c- og e-linien i stedet.  Takket Hvids tidlige b2-b4 kan Sort her som ekstra mulighed lægge pres på Hvids dronningefløj med …a7-a5.

11.Sg1-f3

Nu kan Sort lave en binding med 11…Lc8-g4. Selvom Hvid gerne vil bytte brikker, kan Sort godt overveje at bytte netop sin dårlige løber mod en af de springere, der skal danne blokade på d4. Derfor havde 11.Dd1-d2 været mere nøjagtigt: bindingen undgås, og senere passer det fint ind med Tf1-d1.

11…Sb8-c6 12.Lf1-e2

SdBD-KG6
Stillingen efter 11.Sf3 Sc6 12.Le2. Sort i trækket.

12…Lc8-f5

Sort er opsat på at beholde så mange brikker på brættet som muligt, men jeg mener 12…Lc8-g4 var bedre. Hvid kan da undvige afbytning af springer mod løber med 13.Sf3-d4, men efter det antipositionelle 13…Sc6xd4 14.Dd1xd4 Lg4xe2 15.Sc3xe2 Tf8-c8 har Sort noget initiativ, idet Hvids konge ikke er i sikkerhed endnu. Hvids bedste fortsættelse er 13.0-0, thi det tematiske 13…Lg4xf3 14.Le2xf3 d5-d4 kikser på 15.Sc3-b5 med dobbeltangreb på dronning og bonde. I stedet burde Sort fortsætte med 13…Tf8-c8 med indirekte angreb på springeren på c3, efterfulgt af …a7-a5.

13.0-0 Tf8-d8 14.Sc3-b5 Dd6-e7 15.Sb5-d4

Blokaden er en realitet.

15…Lf5-d7

SdBD-KG7
Stillingen efter 13.0-0 Tf8 14.Sb5 De7 15.Sd4 Ld7. Hvid i trækket.

Nu gik jeg til angreb på d-bonden med

16.Dd1-b3?!

men netop på felt b3 viser dronningen sig at være eksponeret. Både 16.Dd1-d3 og 16.Dd1-c2 Ta8-c8 (16…Td8-c8 er måske en forbedring, men spilder også et tempo. Hvid spiller nu 17.Dc2-b2, hvor dronningen er knapt så udsat som på a3.) 17.Dc2-b3! (Læg mærke til, hvor snedigt det var at vente med Db3 indtil tårnet har forladt a-linien!) havde været bedre. Også 16.b4-b5 var en overvejelse værd.

16…a7-a5!

Sort slår til ved første lejlighed.

SdBD-KG8
Stillingen efter 16.Db3 a5. Hvid i trækket.

Jeg troede ikke Sort kunne spille dette træk pga. 17.b4-b5. Men så snart som Sort spillede 16…a5 alligevel, så jeg til min irritation, at 17.b5 kan besvares med 17…a5-a4! Hvid kan ganske vist vinde en bonde med 18.Db3-c2 Sc6-a5 19.Dc2xa4, men fornøjelsen er kun midlertidig. Med 19…Sa5-c4! 20.Da4-b3 kan Sort vinde a-bonden tilbage med det samme. Under partiet kunne jeg ikke blive enig med mig selv om, hvilken part får mest ud af afbytninger i a-linien. Min irritation kom dog mest af, at jeg havde givet min modstander mulighed for at stille mig foran nogle vanskelige beslutninger – noget som forekom mig helt unødvendigt.

Hvid har intet alternativ end at spille b-bonden frem: på b4 er bonden under angreb uden tilfredsstillende forsvar. Efter 17.b4xa5 Sc6xa5 bliver Hvids a-bonde alvorligt svækket.

17.b4-b5 a5-a4

SdBD-KG9
Stillingen efter 17.b5 a5. Hvid i trækket skal flytte dronningen – men hvorhen?

Nu står Hvid ved en skillevej: skal a-linien åbnes?

Læseren mindes om varianten 18.Dc2 Sa5 19.Dxa4 Sc4 20.Db3. Efter både 20…Sc4xa3 og 20.Ta8xa3 er der nogle lange konkrete varianter at beregne. Dem vender jeg tilbage til. Under partiet vurderede jeg, at min beslutning i sidste ende ville falde tilbage på en positionel overvejelse: hvilken part ville få mest ud af at bytte a-bønderne? Så jeg slap hurtigt beregningerne til fordel for denne evaluering.

På den ene side bringer afbytning af a-bonden Hvid tættere på et slutspil, også fordi der efter alt at dømme vil blive byttet flere brikker i a-linien. På den anden side medfører afbytningen en risiko for, at Sort kan få kontrol med den åbne linie. En konkurrerende positionel faktor er terræn. Så længe a-bønderne er på brættet, mangler Sorts brikker plads til at udfolde sig på. Sidst men ikke mindst kan Sorts a-bonde vise sig at være svag.

Mon ikke det især var det sidste – altså udsigten til måske at kunne erobre en bonde senere i partiet – der fik mig til at holde stillingen lukket.

18.Db3-a2!?

Som lovet skal vi kaste et blik på komplikationerne efter 18.Dc2 Sa5 19.Dxa4 Sc4 20.Db3.

SdBD-KG Analysestilling 6
Analysestilling efter 18.Dc2 Sa5 19.Dxa4 Sc4 20.Db3. Sort i trækket generobrer a-bonden.

Nu skál Sort fortsætte med 20…Sxa3. 20…Txa3 dur ikke pga. 21.Ta1xa3 Sc4xa3 22.Tf1-a1 Td8-a8? (22…Sa3-c4 23.Le2xc4 d5xc4 24.Db3xc4 taber en bonde.) 23.Sd4-c2 med dødelig binding i a-linien.

SdBD-KG Analysestilling 3
Analysestilling: Efter 18.Dc2 Sa5 19.Dxa4 Sc4 20.Db3 Txa3 21.Txa3 Sxa3 22.Ta1 Ta8 23.Sc2 står springeren ikke til at redde.

På 20…Sxa3 følger 21.Ta1-a2 Ta8-a5 22.Tf1-a1 Td8-a8 og nu er Sort klar til at besvare 23.Sd4-c2 med 23…Sa3-c4, hvorfra tårnet på d5 dækkes en ekstra gang. Nu fejler 24.Le2xc4 d5xc4 25.Db3xc4 på 25…Ta5xa2 (men íkke 25…Ld7-e6? 26.Ta2xa5!) 26.Ta1xa2 Ta8xa2 27.Db3xa2 Ld7xb5. I stedet byttes tårnene med 24.Ta2xa5 Ta8xa5 (Det er nemmere for Hvid at realisere en lille fordel efter 24…Sc4xa5 25.Db3-c3. Nu kan Sort dække springeren óg holde dronningen ud af c7 med 25…De7-d8, men herfra øger Hvid stille og roligt presset mod d-bonden med Sc2-b4 og Le2-f3.) 25.Ta1xa5 Sc4xa5. Uden tårne i a-linien kan 26.Db3-c3 besvares med 26…Sa5-c4, hvorefter nye beslutninger trænger sig på.

SdBD-KG Analysestilling 4
Analysestilling efter 18.Dc2 Sa5 19.Dxa4 Sc4 20.Db3 Sxa3 21.Ta2 Ta5 22.Tfa1 Tda8 23.Sc2 Sc4 24.Txa5 Txa5 25.Txa5 Sxa5 26.Dc3 Sc4. Hvid i trækket.

Forestil dig, at Hvids b-bonde stod på b2 i stedet for b5. Så ville Hvid vinde en bonde her med 27.Le2xc4. Men nu står bonden jo på b5, hvor den er udsat, og dronningen på c3 er ikke dækket. Sort kan undgå at tabe materiale med 27…De7-c5. Det skal siges, at computeren er glad for den hvide stilling, men for et menneske ved brættet er tingene ikke så enkle. Hvid kan naturligvis vælge det forsigtige 27.Sf3-d4 i stedet for 27.Lxc4. Igen havde det været dejligt, hvis b-bonden endnu havde stået på b2, så den sorte springer kunne jages væk fra c4.

Pointen er, at Hvid med 18.Dc2 Sa5 19.Dxa4 tillader stillingen at blive mere kompliceret end strengt nødvendigt, hvorimod 18.Da2 holder stillingen i roligt farvand. Ganske vist er Hvids fordel reduceret i forhold til tidligere (på grund af det unøjagtige 16.Db3), men Sorts isolerede d-bonde giver Hvid fortsat et lille plus.

Under partiet overvejede jeg slet ikke 18.Db3-b2!? Ideen er 18…Sc6-a5 19.Db2-b4. Trækket er interessant, fordi vi senere i partiet fik noget lignende på brættet. Her får Sort dog lidt for meget modspil efter 19…De7xb4 20.a3xb4 Sa5-b3.

SdBD-KG Analysestilling 5
Analysestilling efter 18.Db2 Sa5 19.Db4 Dxb4 20.axb4 Sb3. Hvid i trækket.

For eksempel 21.Sd4xb3 a4xb3 22.Sc2-d4 b3-b2 23.Ta1-b1 Ta8-a2 24.Le2-d1 Sf6-e4 25.Ld1-b3 Td8-a8! med truslen Se4-c3. Heller ikke 21.Ta1-a3 Ld7-g4 22.Sd4xb3 a4xb3 23.Ta3xb3 Ta8-a2 24. Le2-d1 Td8-c8 ser tilfredsstillende ud for Hvid. Sort har aktive tårne, og Hvids merbonde er ikke så meget bevendt.

Tilbage til partiet.

SdBD-KG10
Stillingen efter 18.Db3-a2. Sort i trækket.

Sort beholder klogeligt springeren på brættet med

18…Sc6-a5.

En springer på randen er på spanden… dog ikke her. Springeren kommer rask videre til b3 eller c4.

19.Tf1-c1 Td8-c8

Det rigtige tårn. Det andet tårn skal passe på a-bonden.

20.Tc1-c2 Tc8-c5

Begge spillere forsøger at doble tårne, men nu tager partiet en anden drejning.

SdBD-KG11
Stillingen efter 18…Sa5 19.Tfc1 Tdc8 20.Tc2 Tc5. Hvid i trækket.

21.Tc2xc5! De7xc5 22.Sf3-e5

Hvid udnytter, at felt e5 er ubevogtet og tvinger løberen til e6, hvor den er passiv.

22…Ld7-e6

SdBD-KG12
Stillingen efter 21.Txc5 Dxc5 22.Se5 Le6. Hvid i trækket.

Hvid har initiativet og gør nu ondt værre for den sorte løber.

23.Se5-d3 Dc5-d6 24.Sd3-f4

Fra nu af skal løberen holdes under permanent opsyn. På 24…Le6-d7 følger 25.Le2-f3 og Sort har intet bedre end at stille løberen tilbage på e6 (ellers går d-bonden tabt).

24…Ta8-c8

SdBD-KG13
Stillingen efter 23.Sd3 Dd6 24.Sf4 Tc8. Hvid i trækket konverterer til slutspil.

I denne stilling tog jeg mig en ordentlig tænkepause og fandt så manøvren Da2-d2-b4, en meget stærk plan, idet slutspillet er bedst for Hvid.

25.Da2-d2! Sa5-c4 

Sort kan dække springeren med 25…b7-b6, men efter 26.Dd2-d1! går a-bonden tabt.

26.Dd2-b4!

Her har vi den føromtalte ide (se 18.Db2 Sa5 19.Db4) i en forbedret udgave. Sort kan ikke undvige dronningafbytning, idet a-bonden også hænger.

26…Dd6xb4 27.a3xb4

SdBD-KG14
Stillingen efter 25.Dd2 Sc4 26.Db4 Dxb4 27.axb4. Sort i trækket.

Hvid er lykkedes med en vigtig del af sin strategi – at blokere d-bonden og konvertere til et slutspil. Sort derimod lykkedes ikke med sin strategi (kongeangreb). Han kan forsøge at hente lidt modspil ud af fribonden i a-linien, men den kan også vise sig at være svag.

Helt aktuelt står Sort til at miste en bonde, thi Hvid truer både Ta1xa4 og Sf4xe6. Sort vælger selvfølgelig at forsvare den vigtige a-bonde.

27…Sc4-b6

Bedre var 27…a4-a3. Under partiet var jeg overbevist om, at 28.Sf4xe6 f7xe6 29.Sd4xe6 var fordelagtigt, men efter 29…Kg8-f7 30.Sd4 Tc8-a8 er a-bonden velforvaret. Sort kan ikke få bonden i mål, selvom den skulle komme til a2. Sort kan nemlig ikke uden Hvids medvirken få en springer til b3 eller c2. Hvid skal dog hele tiden bevogte bonden.

SdBD-KG Analysestilling 7
Analysestilling efter 27…a3 28.Sfxe6 fxe6 29.Sxe6 Kf7 30.Sd4 Ta8. Hvid i trækket.

En bemærkelsesværdig variant er 31.f3!! Hov – har Hvid lige sat en bonde i slag? Jo, men Hvid får hurtig centralisering til gengæld for bonden. Samtidigt forhindres Sort i at placere sin springer på e4. Aktivitet er alfa og omega. Efter 31…Sxe3 32.Kf2 Sc4 33.Ta1-a2 er a-bonden klar til afhentning med Sd4-c2, Le2xc4 og Ta2xa3.

Det ser selvfølgelig lovende ud, men Sort holder skindet på næsen med dynamisk forsvar i form af 33…Sf6-e8 34.Le2xc4 d5xc4 35.Sd4-c2 Ta8-d8. Der kan for eksempel komme 36.Sc2xa3 (36.Ta2xa3?? Td8-d2+) 36…Td8-a8! 37.Ta2-a1 b7-b6 38.Sa3-c2 Ta8xa1 39.Sc2xa1 Se8-d6 og Hvid kan ikke forsvare bonden på b5 – lige pludselig har Sort fordel.

Et andet forsøg er 36.Kf2-e1, men efter 36…Se8-d6 er Hvid alligvel tvunget til at slå på a3 med springeren. Efter 37.Sc2xa3 Td8-a8 undgår Hvid kun med nød og næppe materialetab – 38.Ta2-d2 angriber springeren på d6.

SdBD-KG15
Stillingen efter 27…Sb6. Hvid i trækket.

28.Sf4xe6 f7xe6 29.Sd4xf6 Tc8-c2

SdBD-KG16
Stillingen efter 28.Sfxe6 fxe6 29.Sxe6 Tc2. Hvid i trækket.

30.Kg1-f1!

Slutspillet er begyndt og kongen skal centraliseres.

30…Sf6-e4 31.f2-f3?

SdBD-KG17
Stillingen efter 28.Sfxe6 fxe6 29.Sxe6 Tc2 30.Kf1 Se4 31.f3. Sort er i trækket.

Bedre var 31.Kf1-e1 med fortsat centralisering af kongen. Efter 31.f3 er Hvids e-bonde svækket, og det kan Sort udnytte til at slippe af med den isolerede d-bonde. På 31…Se4-d2+ 32.Kf1-e1 Sd2-c4 skal Hvid spille e-bonden frem, idet 33.Ke1-f2 Tc2-b2 giver Sort fordel. Det hjælper ikke at spille 32.Kf1-f2 med det samme, på grund af 32…Sd2-b3 33.Ta1-a3 (Tårnet skal blive i a-linien, da Sorts fribonde ellers har fri bane) 33…Sb3-c1 34.Se6-d4 Tc2-b2, og igen er det Sort, der står bedst.

Efter afbytning af isolani’en opstår der et slutspil, hvor begge spillere har en friløber. Sorts fribonde er længst væk fra centrum, hvilket er en fordel. Sorts b-bonde går dog tabt, så Hvid vil kunne give en officer for a-bonden, hvis det bliver nødvendigt. Uanset kan vi konkludere, at jeg har spildt mine chancer, og at Sort har fået tilstrækkeligt modspil.

31…Se4-c3 

Dette træk er såmænd også udmærket for Sort.

32.Le2-d3 Tc2-b2

Computeren foreslår 32…Tc2-d2 33.Se6-c5 Sc2-a2 34.Sc5xb7 og nu kan Sort få fordel med Sa2xb4! (men íkke 34…Td2xd3 35.Ta1xa2 Td3xe3 36.Sb7-a5! og Hvid har fortsat fordel – om end det sidste træk vil være meget svært for et menneske at få øje på. Pointen er at springeren dækker de vigtige felter c4 og b3) Den hvide løber kan ikke finde ro.

33.Ta1-c1

Vi er ankommet til slutspillets afgørende øjeblik.

SdBD-KG18
Stillingen efter 31…Sc3 32.Ld3 Tb2 33.Tc1. Sort i trækket.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg rystede og bævede ved brættet ved tanken om, at Sort ville kunne finde på at spille 33…d5-d4!! Jeg kunne ikke overskue konsekvenserne af dette træk, men huskede fra Chess Structures – A Grandmaster Guide:

The break …d5-d4 […] can be very strong, even in the form of a pawn sacrifice.

Her er det absolut tilfældet. Sorts d-bonde er i vejen for springerne – væk med den! Som en herlig bonus dækker bonden fra felt d4 springeren på c3, indtil den finder helle på felt d5.

Hvid kan slå bonden på to forskellige måder, men ingen af dem dur: 34.e3xd4 Sc3-d5

SdBD-KG Analysestilling 8
Analysestilling efter 33…d4 34.exd4 Scd5. Hvid i trækket.

Den eneste måde at forhindre …Sd5-e3 på er 35.Tc1-e1, men nu løber a-bonden! 35…a4-a3 og Hvid er ilde stedt.

Hvids stilling ser umiddelbart fint ud efter 34.Se6xd4 men det er synsbedrag. 34…Sc3-d5 angriber både b4 og e3. Hvid kan dække begge med 35.Sd4-c2, men efter 35…a4-a3 36.Kf1-e1 (Hvid kan ikke slå a-bonden på grund af 36.Sc2xa3? Tb2-b3 med tårngaffel på springer og løber)  36…a3-a2 37.Ke1-d1 Tb2-b1 38.Sc2-a1 er Hvid tvunget til passivt forsvar. Desuden falder e-bonden. 35.Tc1-e1 a4-a3 er også væmmeligt. På alle andre træk vil Sort spille 35…Sd5-e3 hvorefter g-bonden falder, og Hvid kan stadig ikke forhindre …a4-a3 med mere.

Det er i øvrigt livsvigtigt for Sort at vælge den rigtige springer. 34.Se6xd4 Sb6-d5? får en helt anden udgang efter 35.Kf1-e1!! med trussel e3-e4. Springeren på c3 er reduceret til en sitting duck!

Hvid må altså lade d-bonden stå og spille forbi med 34.e3-e4, hvorved felt d5 kommer under Hvids kontrol. Bonde d4 kan ikke forsvares, men Sort har en anden trumf i ærmet: a-bonden. 34…a4-a3 35.Tc1-a1 (Hvid har ikke tid til at samle d-bonden op. 35.Se6xd4 a3-a2 og nu truer der i al sin enkelthed …Sc3-b1 og ….a2-a1D. På 36.Tc1-a1 følger 36…Tb2-d2 med tab af materiale.) 35…a3-a2. Hvids eneste håb er, at Sort hopper i målet.

Sort spillede

33…Tb2-b3?

og jeg kunne ånde lettet op.

SdBD-KG19
Stillingen efter 31…Sc3 32.Ld3 Tb2 33.Tc1 Tb3. Hvid i trækket.

I lyset af min frygt for 33…d5-d4 lå trækket 34.Se6-d4 lige for. Sorts eneste træk er 34…Tb3-a3 og Hvid har en lille fordel.Sort kommer dog galoperende med 35…Sb6-c4 og spræller fortsat. Jeg vurderede at jeg kunne tillade mig at snuppe bonden i stedet.

34.Se6-c5 Tb3-a3 35.Sc5xb7

SdBD-KG20
Stillingen efter 33…Tb3 34.Sc5 Ta3 35.Sxb7. Sort er i trækket.

35…g7-g6

Jeg havde regnet med 35…Sc3-a2 med dobbeltangreb på tårn og løber. Planen var 36.Tc1-c6 med modangreb på springeren. Efter 36…Ta3xd3 37.Tc6xb6 Td3xe3 38.Sb7-d6 har Hvid den fæle mattrussel Tb6-b8# og 38…g7-g6 er en nødvendighed. Hvid har stor fordel, da b-bonden er på vej i mål efter 39.Tb6-b8+ Kg8-g7 39.b5-b6. Bedre er 36…Sa2xb4 37.Tc6xb6 Ta3-a1+ med efterfølgende …Sb4xd3, men Hvid kan med nøjagtigt spil bevare sin fordel: 38.Kf1-f2! (38.Kf1-e2 Ta1-a2+ 39.Ke2-d1 40.Sb4xd3 er mere aktivt for Sort) 38…Sb4xd3+ 39.Kf2-e2 Sd3-e5 40.Sb7-d6 og igen skal Sort bruge tid på at parere mattruslen.

Med 35…g6 spiller Sort bolden over til Hvid: …Sc3-a2 truer fortsat, mens den sorte konge har fået luft.

I øvrigt var 35…d5-d4 igen en mulighed, men uden tårn på anden række får Sort ikke helt det samme momentum som efter 33…d5-d4. Der kan følge 36.e3xd4 Sc3-d5 37.Ld3-e4 Ta3-a2 (med ideen …Sd5-e3+ og angreb på g2), men nu uddeler Hvid det afgørende slag med 38.Le4xd5+ Sb6xd5 39.Sb7-d6! Hvid truer Tc1-c8# og samtidigt er b-bonden svær at stoppe. 39…Sd5-e3+ 40.Kf1-g1 Ta2xg2+ 41.Kg1-h1 g7-g6 41.b5-b6 og b-bonden vil snart blive forfremmet. Hvis Sort spiller 39…g7-g6 først, kan Hvid med 40.Sd6-d4 slå to fluer med ét smæk. Kontrol over felt e3 samt rygdækning til b-bonden.

36.Sb6-c5

Nu er løberen dækket, så …Sc3-a2 er knapt så farligt.

36…Kg8-f7 37.Kf1-e1

SdBD-KG21
Stillingen efter 35…g6 36.Sc5 Kf7 37.Ke1. Sort er i trækket sætter materiale til.

Både her og i forrige træk var …d5-d4 et tema, og jeg mener bestemt Sort burde have taget chancen. Hvid står klart bedst, så det er alfa og omega at generere noget aktivitet. I stedet begår Sort en buk.

37…Sc3-a2??

Sort går tilsyneladende efter b4-bonden, men løber ind i en fæl binding efter

38.Tc1-a1!

SdBD-KG22
Stillingen efter 37…Sa2 38.Ta1. Sort i trækket er fortabt.

Der er intet at gøre mod Ld3-b1.

38…Kf7-e7 39.Ld3-b1 Sa2-c3 40.Ta1xa3 Sc3xb1

SdBD-KG23
Stillingen efter 38…Ke7 39.Lb1 Sc3 40.Txa3 Sxb1. Hvid i trækket.

Efter partiet blev jeg drillet af Hr. Dalsberg, fordi partiet er let vundet efter 41.Ta3-a1. Det har han naturligvis ret i, men slutspillet efter

41.Sc5xa4 Sb1xa3 42.Sa4xb6

vinder lige så let. Min vurdering var, at sandsynligheden for at træde forkert var meget mindre i denne variant. Springere er altid tricky, og hvorfor skulle man risikere at løbe ind i en familieskak?

SdBD-KG24
Stillingen efter 41.Sxa4 Sxa3 42.Sxb6. Sort i trækket.

Hvid har 2 sunde merbønder (bonde b5 går tabt), hvoraf den ene er en fribonde. Resten af partiet kan de særligt interesserede spille igennem på lommebrættet.

42…Ke7-e6 43.Ke1-d2 Sa3xb5 44.Kd2-d3 h7-h5 45.e3-e4 d5xe4+ 46.f3xe4 g6-g5 47.Sb6-d5 Ke6-e5 48.Sd5-c3 Sb5-d6 49.b4-b5 h5-h4 50.g2-g3 h4xg3 51.h2xg3 g5-g4 52.b5-b6 Sd6-b7 53.Kd3-c4 Ke5-d6 54.Kc4-b5 Sb6-d8 55.Kb5-a6 Kd6-c6 56.Sc3-d5 Kc6-d6 57.b6-b7 Sd8-c6 58.Ka6-b6 Sc6-b8 59.Sd5-c3 Kd6-d7 60.Kb6-a7 Sb8-c6+ 61.Ka7-a8 Kd7-c7 62.Sc3-d5+ Kc7-d6 63.b7-b8D+ Sc6xb8 64.Ka8xb8 Kd6-e5 65.Kd5-c3 Ke5-d4 66.Kb8-c7 opgivet.  

En kommentar til “Et parti fra Brønshøj Lang Weekend

Skriv et svar!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s