Begivenhed · Skak

Girl power ved Brønshøj Lang Weekend

Det var blevet tid til Brønshøj Lang Weekend, 12. – 15. februar 2016. Skakkerlakken havde nær glemt at tilmelde sig, men nåede det i allersidste øjeblik. Turneringen var med 46 deltagere udsolgt nogle uger før start med mange af de gode mennesker, man glæder sig til at møde – ved skakbrættet såvel som mellem runderne.

Det var som altid en fornøjelse at spille i BSFs lokaler på Frederikssundsvej ved Bellahøj. Turneringsledelsen var i kyndige hænder hos Carsten Petersen og IM Jacob Carstensen. Der var 12 live-brætter, og de resterende partier blev indtastet umiddelbart efter runden.

Udvalget i “kantinen” var spartansk, men det mest essentielle var på plads – habil filterkaffe og ægte kaffefløde. Frokosten kan man så hente hos Gastronomia Italiana Quattro. Jeg anbefaler deres Vitello– og Sako-sandwich!

Man skulle tro dette var ved at udvikle sig til en anmeldelse, så lad mig indfri forventningerne og give Brønshøj Lang Weekend 4 bønder ud af 5 mulige.

Jeg har tidligere skrevet om den lave andel kvinder i det danske skakliv. Et hurtigt opslag i DSUs ratingkartotek afslører, at vi i øjeblikket er 118 piger og kvinder ud af 4.436 medlemmer i alt – et pænt stykke under 3% af medlemsskaren. Det lunede derfor ekstra meget at se 5 kvinder i deltagerfeltet ved Brønshøj Lang Weekend. Udover Skakkerlakken deltog WFM Louise Winther Fredericia, WFM Marie Frank-Nielsen samt ungdomstalenterne Ellen Fredericia Nilssen og Nienke van den Brink. Og ikke nok med det – de fleste af os kan se tilbage på en særdeles succesrig weekend.

Nienke…

…havde en svær turnering. Kun ½ point blev det til. Så er det godt at vide, at Nienke er af den rette støbning – hun skal nok komme stærkt igen!

BSFGirlPower 3
Nienke i aktion mod Christian Steen Henriksen i runde 6. Foto: Jacob Carstensen

Ellen…

…vandt over dem, der var lavere-ratet og spillede remis med to 2000-spillere – en særdeles habil indsats. Ellen krydsede den magiske 1800-grænse for første gang sidste sommer, og er efter denne turnering tæt på at være 1800+ igen.

BSFGirlPower 2
Ellen (sort) fik ikke sin åbningsforberedelse ind mod Skakkerlakken (hvid) i runde 6. Foto: Jacob Carstensen

Marie…

…lagde hårdt ud med en sejr mod selveste kvindelandstræner Thomas Schou-Moldt i et parti, der blev spillet forud i starten af februar. Den gode start blev fulgt op af en stribe remiser mod en række 2100-spillere, herunder FM Mikkel Manosri Jacobsen. Det kunne nemt være blevet til mere, idet Marie var foran med en officer mod Mikkel, og så var der denne stilling i tredje runde.

WFM Marie Frank-Nielsen (1968) – Hans Dahl Pedersen (2190)  

MFN-HDP
Stillingen efter 37…Te4-e2. Hvid i trækket.

Mens Hvid er ved at få en ny dronning, er Sort i færd med at sætte mat!

38.a6-a7 Te2xf2 39.a7-a8D+

Hvid har ingen alternativer. Sort truer 29…Dc4xf1+ og tårnet på f1 kan ikke dækkes.

  • På 39.Tf1xf2 spiller Sort 39…Dc4-c1+ 40.Tf2-f1 Lb4-c5+ 41.Kg1-h1 Dc1xf1#.
  • Hvis tårnet flytter sig, f.eks. 39.Tf1-a1, følger der 39…Lb4-c5+ 40.Kg1-h1 Tf2-f1+ 41.Ta1xf1 Dc4xf1#.
  • Ej heller kan kongen flygte: 39.Kg1xf2 Dc4-f4+ 40.Kf2-e2 (40.Kf2-g1 Lb4-c5+ osv.) 40…Df4-g4+ 41.Ke2-f2 Lb4-c5+ 42.Kf2-e1 Dg4-e4+ 43.Ke1-d2 De4-d3+ 44.Kd2-c1 Lc5-a3+ 45.Db7-b2 La3xb2+ 46.Kc1xb2 Dd3-d4+ og a-bonden bliver afhentet i næste træk.

39…Kg8-h7

MFN-HDP1
Stillingen efter 37…Te2 38.a7 Txf2 39.a8D+ Kh7. Hvid i trækket.

Med dronningen på a8 kan kongen gøre et flygtforsøg, idet Sort ikke får noget ud af skakken …Lc5-a3+. Så

40.Kg1xf2 Dc4-f4+ 41.Kf2-e2

41…Df4-g4+ 42.Ke2-f2 Lb4-c5 43.Kf2-e1 Dg4-e4+ 44.Ke1-d1 45.De4-d3+ Kd1-c1 46.Lc5-a3? Dd8xa3 og Hvid hiver det længste strå. I stedet for 46.La3+ kan Sort få evig skak med 46…Lc5-e3+ 47.Kc1-b2 Ld4-c5+ 48.Kb2-c1 og så fremdeles. I partiet fulgte i stedet

41…Df4-d2+ 42.Ke2-f3 Dd2-f4+ 43.Kf3-e3 Df4-d2+ remis.

Det er naturligvis skuffende, når en stilling med en ekstra dronning ikke kan vindes, men det hører med til skakspillets finurlighed. I dette tilfælde var marginalen ikke på Maries side, så det er den nok næste gang!

BSFGirlPower
Marie (hvid) mod Louise (sort) i turneringens sidste runde. Louise vandt en flot sejr. I baggrunden kan man skimte Henrik Dahl Pedersen (hvid) og Thomas Schou-Moldt (sort). Foto: Jacob Carstensen

Louise…

…brager for tiden fremad på styrkelisten som om hun var juniorspiller! I Brønshøj Lang Weekend satte hun 30 danske ratingpoint ind på kontoen og siden i sommer er hun gået næsten 100 point frem. Louise er en meget farlig angrebsspiller, der føler sig som en fisk i vandet i rodede stillinger. Her skal vi se et eksempel fra turneringens tredje runde.

Henrik Dahl Pedersen (2227) – WFM Louise Winther Fredericia (2093) 

HDP-LWF1
Stillingen efter 29.Lg2. Sort i trækket.

Ifølge min engine står Hvid bedst, men det har intet at sige, når man sidder ved brættet i denne type stillinger. Springeren på d4 er i slag, men Sort er ligeglad.

29…Te3xg3 30.Lb2xd4 Tg3xh3+!

Hvis Hvid slår tårnet med 31.Lg2xh3 vil der følge 31…Dc6xd5+ 32.Lh3-g2 Dd5xd4. Stillingen er materielt i balance og Hvid har ingen gevinstmuligheder.

31.Kh1-g1 Th3-g3

HDP-LWF2
Stillingen efter 29.Lg2 Txg3 30.Lxd4 Txh3+ 31.Kg1 Tg3. Hvid i trækket.

Nu truer Sort …Dc6xd5 idet løberen på g2 er bundet. Det er løberen på d4 også, så Hvid kan ikke spille Ld4xf6+. På 32.Sd5xf6?? følger 32…Dc6xg2#. Hvid kan derimod få stor fordel med 32.Sd5-e3, der dækker løberen på g2 og truer en fæl familieskak på f5. Sort får ikke sin officer igen.

Den hvide konge gik i stedet på skovtur med 

32.Kg1-f1? Dc6-a6+ 33.Kf1-e1 Tg3xg2.

Se næste diagram.

Sort truer nu …Lc5xd4 og hvis Hvid slår igen med dronningen vil der følge …Da6-e2#. Løberen kan ikke forlade g1-a7-diagonalen på grund af tårnskak på g1. Derfor er det kun på lånt tid, hvis Hvid vælger at vinde springeren på f6 med 34.Ld4xf6+. (34.Sd5xf6 Lc5xd4 er fra asken til ilden.) Efter 34…Kg7-g6 skal truslen …Tg2-g1 adresseres. På 35.Dd1-f3 spiller Sort 35…Da6xa2 med trefoldig trussel …Da2-d2# og …Da2xb1+ og …Tg2-g1+. Så løberen bliver nødt til at sætte sig selv i slag på d4: 35.Lf6-d4 Lc5xd4 og efter Hvid har strittet imod med 36.Sd5-e7+ Kg6-f7 37.Dd1-b3+ Kf7xe7 er det også tid til at give op.

HDP-LWF3
Stillingen efter 29.Lg2 Txg3 30.Lxd4 Txh3+ 31.Kg1 Tg3 32.Kf1 Da6+ 33.Ke1 Txg2. Hvid i trækket.

34.Dd1-f3?

Eneste træk for at beholde fordel var 34.Tb1-b2 med angreb på det hvide tårn. Efter 34…Tg2xb2 kan Hvid både slå på b2 og f6, men rækkefølgen er vigtig! Efter 35.Ld4xf6+ Kg7-f8 36.Lf6xb2 Da6xa2 skal Hvid bruge et tempo på at forsvare løberen, og det er nok for Sort til at stillingen er dynamisk lige. Derfor skal Hvid spille 35.Ld4xb2 først, og efter 35…Da6xa2 36.Lb2xf6+ efterfulgt af 37.Dd1-d3 står Hvid bedst.

34…Lc5xd4

34…Da6xa2 kan også spilles, men så kan Hvid forcere remis med 35.Tb1-b7+ Kg7-f8 36.Tb7-b8+ Kf8-f7 thi 36…Sf6-e8 37.Df3-e3 har Hvid gevinstchancer.

35.Df3xg2+ Sf6-g4.

HDP-LWF4
Stillingen efter 29.Lg2 Txg3 30.Lxd4 Txh3+ 31.Kg1 Tg3 32.Kf1 Da6+ 33.Ke1 Txg2 34.Df3 Lxd4 35.Dxg2+ Sg4. Hvid i trækket.

36.Dg2-e2?

En skæbnesvanger fejl. Efter 36.Dg2-d2 Da6-c4! er Hvid også i knibe, men det havde fortsat været svært for Sort at finde de rigtige træk. Nu står porten til sejr på vidt gab. Louise rystede ikke på hånden.

36…Da6-a5+ 37.Sd5-b4 (37.Dg2-d2 Da5xd5, 37.Tb1-b4 Ld4-f2+ efterfulgt af 38…Da5xd5.) 37…Ld4-c3+

HDP-LWF5
Stillingen efter 29.Lg2 Txg3 30.Lxd4 Txh3+ 31.Kg1 Tg3 32.Kf1 Da6+ 33.Ke1 Txg2 34.Df3 Lxd4 35.Dxg2+ Sg4 36.De2 Da5+ 37.Sb4 Lc3+. Hvid i trækket.

Allersidste sprællemulighed var 38.Ke1-f1 Lc3xb4 39.De2-e7+, og nu skal Sorts konge finde sig i en længere rundedans med den hvide dronning. Den sorte konge kan dog finde helle i alle varianter. F.eks. 39…Kg7-g6 40.De7-e8+ Kg6-f6 41.De8-f8+ Kf6-e6 42.Df8-e8+ (42.Df8-c8+ Ke6-f7 ) 42…Ke6-d5 43.Tb1-d1+ Kd5-c5 44.De8-c8+ Kc5-b6 45.Dc8-b8+ Kb6-c6 46.Db8-c8+ Da5-c7 47.Td1-c1+ Lb4-c5 48.Dc8-e8+ Dc7-d7 49.De8-a8+ Kc6-b5 50.Da8-b8+ (50.Tc1-b1 Kb5-a4 og Hvid har ikke flere skakker.) 50…Kb5-a4 51.Db8-b3+ Ka4-a5 52.Db3-c3+ Lc5-b4 og Hvid kan ikke give flere skakker, medmindre han gerne vil bytte dronninger med 53.Dc3-c7+. Tro mig, det har Hvid íkke lyst til!

Efter 38.Ke1-d1 Lc3xb4 39.De2-e7+ Kg7-g6 40.De7-e6+? (Efter 40…De7-e8+ kan kongen og dronningen stadig nå at danse lidt, men den hvide konge står i vejen for tårnet på d1.) 40…Sg4-f6 havde begge spillere nået tidskontrollen, og Hvid opgav få træk senere.

Sandra…

… scorede 4 points ud af 7 mulige, uden en eneste remis. Det gav en nydelig ratingfremgang på +9 (dansk) / +11 (elo).  Ikke dramatisk, men turneringen er alligevel mindeværdig for mig, idet jeg fik brudt en langvarig forbandelse. Jeg har altid haft en relativ smal resultatmargin – jeg scorer ekstremt godt mod dem, der blot er lidt lavereratet end mig selv. Til gengæld lykkes det sjældent at få point mod spillere, der blot er en anelse højereratet. I Brønshøj Lang Weekend lykkedes det at slå to spillere over 2200, herunder en FM. I det ene parti spillede jeg endda med Sort!

Mod to andre 2200-spillere fik jeg gode chancer, herunder et remistilbud og en mulighed for trækgentagelse. Men Skakkerlakken spiller jo for at spílle, ikke for at få en remis i en lovende stilling uden at have kæmpet kampen. Så jeg takkede pænt nej, og fik nogle slutspilslektioner jeg sent vil glemme.

Glæd dig til fortsættelsen

Hvis du har læst med så længe, kan du glæde dig til del to af dette turneringsreferat, hvor jeg vil vise noget af det, jeg selv fik på brættet. Vi slutter af med at sige tillykke til FM Jakob Aabling-Thomsen og IM John Arni Nilssen, der delte turneringssejren.

 

 

 

Reklamer

7 kommentarer til “Girl power ved Brønshøj Lang Weekend

  1. Hvor sjovt at se – og anmeldelsen med de 4/5 bønder kan Brønshøj da kun være stolte af 🙂 Glæder mig til del 2 🙂

    Liked by 1 person

Skriv et svar!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s