Begivenhed · Skak

Danmarksmester!

Danmarksmesterskaberne i skak bliver traditionelt holdt i Påskeferien. I år blev stævnet afholdt i Svendborg, og for første gang i mange år var der oprettet en Kvindeklasse. Skakkerlakken var forhåndsfavorit til at vinde kvindemesterskabet – og indfriede forventningerne!

At skrive blog er højdepunktet af selvforherligelse. Man skriver spalte op og ned om emner, der interesserer én, hvorefter man offentliggør skriverierne til et potentielt ubegrænset publikum uden nogen som helst form for redaktionel mellemkomst. Det passer fint ind i dette koncept, at jeg nu skal prale med min sejr i Kvindeklassen 2015.

Ikke færre end 12 piger og kvinder havde meldt sig til årets nyskabelse. Det lyder måske ikke af så mange, men når man tænker på, at der kun optræder 114 kvinder i Dansk Skakunions medlemskartotek1), så er det ikke så ringe endda. Jeg vil indenfor de nærmeste dage komme med nogle betragtninger om, hvorfor det er vigtigt at have en Kvindeklasse til DM. Dette indlæg handler udelukkende om Skakkerlakkens DM!

Jeg var på forhånd klassens ratingfavorit med mere end 100 ratingpoint til nummer 2. Derfor tog jeg til Svendborg velvidende, at alt andet end en førsteplads ville være en sensation. Normalt prøver jeg at undgå at være i den situation, men af forskellige grunde havde jeg gjort en undtagelse. For det første synes jeg det er vigtigt at få flere piger og kvinder til at interessere sig for skak. Kvindeklassen ved DM er et vigtigt tiltag i denne sammenhæng, og hvordan kunne jeg bedre bakke op om det, end at melde min deltagelse? Derudover har jeg grundet familie og arbejde kun begrænsede muligheder for at spille skak. Familien var med på at tilbringe Påskeferien sammen med  mig i det sydfynske, når der nu skulle støttes op om en vigtig sag. Havde det ikke været for Kvindeklassen, havde jeg nok ikke spillet skak i Påsken.

Antal point i turneringen

6½ af 7 mulige. Jeg spillede en heldig remis mod Ellen Fredericia-Nilssen i første runde og vandt derefter resten af mine partier. Da mine konkurrenter Miriam Olsen og Marie Frank-Nielsen spillede indbyrdes remis i 6. runde, var mesterskabet afgjort allerede inden sidste runde. Ifølge turneringstabellen booker jeg en ratinggevinst på +14 (Dansk Rating) / +16 (FIDE-rating).

Tidsforbrug

Jeg har altid været god til at komme i tidnød, men det har faktisk ikke været så grelt i denne turnering. Takket være den seneste trainingssamling for kvinde-eliten er jeg blevet meget mere opmærksom på, hvornår der skal investeres tid (kritiske beslutninger) og hvornår man skal lade være (ting man bare ved og simple beslutninger). Se mit blogindlæg om træningssamlingen for mere om emnet. Det kan være svært at skelne mellem de forskellige beslutningstyper, og det erfarede jeg i mit parti mod Marie.

Marie Frank-Nielsen (1887) – Sandra de Blécourt (2105) 

FrankNielsenSdBD
Sort i trækket.

Jeg ville meget gerne spille 12…g7-g5 og brugte 20 minutter på at overveje det. Jeg havde også andre kandidattræk, navnligt 12…c5xd4, 12…f7-f6 og 12…Lf8-e7. Under partiet føltes det som om det var et spørgsmål om liv og død at få spillet …g7-g6 på det helt rigtige øjeblik. Men det er selvfølgelig noget pjat. Det er et velkendt tema at spille …g7-g5, men Sort har også klaret sig fint i denne type stillinger helt uden at få spillet dette træk.

Stillingen må bedømmes som nogenlunde lige, og ved første øjekast ser ingen af kandidattrækkene ud til at rykke ret meget ved den bedømmelse. Der er altså tale om en simpel beslutning. Selvfølgelig kan man så bruge et par minutter på …g7-g5, men når man så hurtigt kan konstatere, at man ikke lige har et tilfredsstillende svar parat på 13.f4xg5, må man lade det ligge og overveje, om nogle af de andre kandidattræk kan bruges.

Jeg agerede derimod ud fra en antagelse om, at jeg havde med en kritisk beslutning at gøre, og derfor brugte jeg nok 17 af de 20 minutter på at regne varianter efter 12…g7-g5. Således committed spillede jeg selvfølgelig også trækket. Spillet fortsatte 13.Sf3xg5 c5xd4 og det viser sig, at jeg havde været i problemer, hvis Hvid havde fundet 14.Sc3xd5!?!, hvilket jeg fik øje på, mens Marie tænkte over sit 14. træk. Marie spillede i stedet 14.Le3-f2 og jeg kunne ånde lettet op. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvordan Hvid kan undgå at få fordel efter 13.f4xg5. Sådan kan det gå, når man lader sig forføre til at tro, at beslutningen er kritisk, selvom den ikke er det – man får brugt for meget tid, óg vælger oven i købet en næstbedst fortsættelse!

Slutspil

Det sker egentlig relativt sjældent, at mine partier bliver udkæmpet helt ind i slutspillet. Men i denne turnering fik jeg testet min slutspilsteknik i fire ud af de syv partier – og vandt alle fire. Det skal siges, at jeg var meget heldig at slutspillet med Dronning og Springer blev konverteret til et rent Springerslutspil mod Ellen Kakulidis i tredje runde.

DM2015Analyse
Ellen Kakulidis analyserer sit parti mod Skakkerlakken sammen med sin træner, Per Andreasen. Freja Vangsgård og Rasmus Thøgersen kigger med.

Sandra de Blécourt (2105) – Ellen Kakulidis (1763)

SdBDKakulidis
Sort i trækket.

Sorts a-bonde er meget langt fremme, og Hvid får meget svært ved at forsvare bonden på a2. Desuden er Hvids bonde f2 også svag. Hvids modspil består i, at Dronning og Springer kan samarbejde i at genere den sorte Konge.

40…Da7-b6

Sort går selvfølgelig straks efter at invadere b-linien. Hvid kan forsøge at holde Dronningen ude med 41.Sc5-b3.

Bemærk, at Sort ikke kan slå Springeren for at bane vejen for bonden! 41…Db6xb3 42.a2xb3 a3-a2 43.Dg3-b8+ Sh7-f8 44.Db8xf8+ Kh8-h7 45.Df8-a3 +-.

I stedet skal Sort spille 41…Db6-b5+ (forhindrer den hvide Konge i at søge sikker havn i hjørnet) 42.Ke2-e1 Sh7-g5. Nu truer der konkret 43…Sg5-f3+ 44.Ke1-d1 Db5-f1+. Hvid kan forhindre dette med 43.Sb3-d2, men så kommer der 43…Db5-b2. Sort har klar fordel.

Derfor blev jeg nødt til at prøve

41.Ke2-f1

SdBDKakulidis4
Stillingen efter 40…Db6 41.Kf1. Sort i trækket.

Heldigvis for Hvid virker 41…Db6-b1+ 42.Kf1-g2 Db1xa2 ikke pga. 43.Dg3-b8+ Sh7-f8 44.Db8xf8+ Kh8-h7 45.Sc5-e6 og nu kan Sort ikke dække matten på g7!

Hvis Sort forsøger 41…Db6-b2 (pointen er at gemme skakken til efter Dronningen har slået på a2, så Dronningen kan komme væk fra a2 med tempo), skaber Hvid modspil mod den sorte Konge med 42.Dg3-d6. Nogle varianter:

42…Db2xa2 43.Dd6-b8+ Sh7-f8 44.Sc5-e6! (44.Db8xf8+ Kh8-h7 45.Sc5-e6 Da2-b1+ 46.Kf1-g2 Db2-b7 vinder også for Hvid, da bonden på a3 nu er i slag.)

42…Sh7-g5 43.Dd6-d8+ Kh8-h7 44.Dd8xd5 og bonde a2 er dækket.

42…Sh7-f6 43.Dd6-f8+ Kh8-h7 44.Sc5-e6 Db2-b7 (Sort har ikke råd til at ofre Springeren, da Hvid omgående genskaber mattruslen på g7. 44…Sf6-e8 45.Df8xe8 Db2xa2 46.De8-f7 og nu er der mat i 4, eller 44…Sf6-h5 45.Df8-f5+ Kh7-g8 46.Df5xh5 Db2xa2 47.Dh5-e8+ Kg8-h7 48.De8-f7, og der er igen mat i 4.

I stedet for at gå direkte efter a-bonden kan Sort også prøve 41…Kh8-g8. Hvid spiller da 42.Dg3-e5, så 42…Db6-b2 kan besvares med 43.De5xd5+.

Derfor mener jeg, at Sorts

41…Sh7-g5

er det helt rigtige. Jeg valgte at søge ly med Kongen

42.Kf1-g2

Her virker 42.Dg3-e5 ikke, på grund af 42…Db6-b1+ 43.Kf1-g2 Sg5-f3 og nu er det lige pludselig Hvid, der går mat! Den hvide Dronning kan kun give én skak.

SdBDKakulidis2
Stillingen efter 40…Db6 41.Kf1 Sg5 42.Kg2. Sort i trækket.

I denne stilling tror jeg, at både det risikable 42…Db6-b2 (risikabelt, idet Hvid fortsat kan søge modspil mod den sorte Konge) og det solide 42…Kh8-h7 havde været meget ubehaglige for mig.

Ellen valgte dog at spille

42…Sg5-f3 43.Sc5-d7 Sf3-e1+ 44.Kg2-h2 Db6-b1

Der er íkke evig skak idet 44…Se1-f3+ besvares med 45.Dg3xf3! Sorts Dronning hænger jo på b6.

45.Dg3-b8+ Db1xb8 46.Sd7xb8

SdBDKakulidis3
Stillingen efter 40…Db6 41.Kf1 Sg5 42.Kg2 Sf3 43.Sd7 Se1+ 44.Kh2 Db1 45.Db8+ Dxb8 45.Sxb8. Sort i trækket.

Ifølge mine begrænsede slutspilsevner er Springerslutspillet er nogenlunde lige. Under partiet var jeg meget lettet over, at Dronningerne var forsvundet fra brættet. Endt godt alt godt for Skakkerlakken!

I partiet mod Marie i tredje runde skulle jeg gøre Tårn + to lette gældende overfor Maries to Tårne. Det lykkedes, men jeg mangler at finde ud af, hvad det helt præcist var, jeg gjorde rigtigt. Jeg mindes også, at jeg var meget usikker under partiet.

Mod Miriam i runde fire var jeg overbevist om, at jeg havde sat partiet over styr, da midtspillet gik over i et slutspil af Tårn + Springer mod Tårn og Løber, idet hun fik en central fribonde. Det viste sig dog at jeg havde afgørende modspil mod Miriams Konge – se også længere nede i indlægget.

I sidste runde var jeg lidt for sjusket i afviklingen mod Margarita Baliuniene. Da røgen lettede sad vi i første omgang tilbage i et slutspil af Løberparret mod Løber + Springer, og derefter de berygtede uligefarvede Løbere. Det burde være blevet remis, men jeg endte med at vinde.

Return of the Tromp

For år tilbage spillede jeg Trompowsky (1.d2-d4, 2.Lc1-g5) mod alt undtagen 1…d7-d52). Det gik dog over, da jeg i 2006 blev udtaget til OL i Torino. Jeg var dengang på barsel med min ældste søn, og mens han sov til middag, byggede jeg et nyt Hvid-repertoire baseret på systemer med 1.d2-d4, 2.c2-c4 og 3.Sb1-c3.

Gammel kærlighed ruster dog ikke, og da jeg skulle møde Miriam med Hvid, så jeg mit snit til at hive den gamle traver frem. Ifølge databasen spiller Miriam alt fra Hollandsk via Nimzo til Kongeindisk mod 1.d2-d4. Derimod kunne jeg ingen partier finde i databasen, hvor hun har skullet forholde sig til Trompowsky, så jeg formodede manglende erfaring! Samtidigt kunne jeg være sikker på at få lov at spille Trompowsky eller noget “Tromp-agtigt”, medmindre Miriam valgte at gå ind i Nimzo’en via 1…e7-e6.

Partiet startede 1.d2-d4 Sg8-f6 2.Lc1-g5 Sort tænker i 20 minutter. Se nu, det er definitionen på en vellykket forberedelse! At jeg så lidt senere kom til at lufte en tvivlsom teoretisk nyhed, kan ikke ødelægge en god historie.

To runder senere sad jeg og spillede mod Elisabeth Mechlenburg-Møller, der var kommet 1.d2-d4 Sg8-f6 på brættet, og da faldt det mig ind, at jeg kunne spille Trompowsky en gang til! Den chance skulle selvfølgelig ikke forpasses. Hvem ved, om Trompen er kommet for at blive?!

Skakkerlakken giver mat

Det sker sjældent, men en gang imellem får man lov til at give mat. Mod Freja Vangsgård i runde 5 fik jeg lov til at fuldbyrde matangrebet, og det var jo meget sympatisk af Freja! Partiet mod Miriam sluttede, da jeg havde mat i 2 på brættet. Men selvom Miriam valgte at opgive partiet, er hun nu meget sød alligevel!

Freja Vangsgård (1792) – Sandra de Blécourt (2105)

VangsgaardSdBD1
Diagram 1: Sort i trækket.

Hvid har haft en uheldig åbning og Sort skal nu udnytte den udsatte placering af den hvide Konge.

VangsgaardSdBD2
Diagram 2: Stillingen efter 15…Sg4+ 16.Ke2 Db5+ 17.Sc4 Dxc4+ 18.Kd2 Lb4+ 19.axb4 Dxb4+ 20.Kxc2 Le6. Hvid i trækket.

15…Se3-g4+ 16.Kf2-f3

Hvid har kun ét alternativ: 16.Kf2-e2. Spillet fortsætter da med 16…Da5-b5+ 17.Sd2-c4. Dette skinoffer gør plads til Kongen på d2. (Efter 17.Ke2-f3 fortsætter spillet som i partiet. Det gør ikke den store forskel om den Sorte Dronning står på a5 eller b5.) 17…Db5xc4+ 18.Ke2-d2 Nu hænger både Dronningen og Springeren. 18…Lf8-b4+ 19.a3xb4 Dc4xb4+ 20.Kd2xc2  Lc8-e6. Sort truer nu at spidde Kongen med …Ta8-c8+, og Hvids stilling er i det hele taget rædselsfuld – se Diagram 2.

Partiet fortsatte

16…d4-d3!

VangsgaardSdBD3
Diagram 3: Stillingen efter 15…Sg4+ 16.Kf3 d3. Hvid i trækket.

Sort truer mat i ét med 17…Sc2-d4#. Det hjælper ikke at slå bonden på d3 med løberen!

VangsgaardSdBD9
Diagram 4: Stillingen efter 15…Sg4+ 16.Kf3 d3 17.Sb3 Dh5. Hvid i trækket.

Hvid kan prøve at forhindre matten med 17.Sd2-b3, hvilket både dækker felt d4 og angriber Dronningen på a5. Sort besvarer dette med 17…Da5-h5. Se Diagram 4. Sort har nu bragt truslen 18…Sg4-f6+ 19.Kf3-f2 Sf6xe4# ind i stillingen.

Ved 18.Lf1xd3 får den hvide Konge felterne e2 og f1 til rådighed, men til gengæld ryger der nu en masse materiale: 18…Sg4-e5+ 19.Kf3-f2 20.Se4xd3+ Kf2-f1 21.Sd3xc1.

Alternativt kan Hvid prøve 18.Sg1-e2, så der er to Springere, der kan interferere på d4 efter en eventuel …Lf8-c5+. Sort bruger da bare 18…Lf8-c5! til at divergere den ene af Springerne! Kongen har endnu en gang ingen felter, så der truer mat i 1 og nu er der ingen kære mor. Der følger 19.Sb3xc5 Sg4xh2+ 20.Kf3-f2 Dh5xc5+ 21.Dc1-e3 Dc5xe3#.

Det gør ingen forskel at spille 17.Sg1-e2 først i Diagram 3. Sort svarer 17…Da5-h5 alligevel, og nu har Hvid ikke bedre end 18.Sd2-b3. Vi ved hvor det bærer hen!

VangsgaardSdBD3
Diagram 3, gentaget: Stillingen efter 15…Sg4+ 16.Kf3 d3. Hvid i trækket.

Et mere hårdnakket forsøg i Diagram 3 er 17.f4-f5. Kongen har nu et lufthul på f5. Samtidig kan man dog fornemme, at det ikke kan være en rigtig løsning… Hvordan skal Kongen overleve midt på brættet uden hjælp fra alle de brikker, der er holdt tilbage på baglinien? Svaret er: det kan den heller ikke.

Sort hakker ind i det usle skjold med 17…Lc8xf5! Hvid kan ikke slå igen, da det tillader mat i 5 ved 18.e4xf5 Da5xf5+ 19.Lg3-f4 Sg4-e5+ 20.Kf3-g3 Df5-g4+ 21.Kg3-f2 Lf8-c5+ 22.Lf4-e3 Lc5xe3#.

Heller ikke her duer 18.Lf1xd3, der er nu mat i 4! 18…Sc2-d4+ 19.Kf3-f4 Da5-e5+ 20.Kf4-g5 Lf8-e7+ 21.Kg5-h5 g7-g6#.

Efter 18.Kf3-f4 Da5-e5+ 19.Kf4-g5 (19.Kf4-f3 Sc2-d4#) kommer der igen 20.Kg5-h5 g7-g6#

VangsgaardSdBD4
Diagram 5: Stillingen efter 15…Sg4+ 16.Kf3 d3 17.f5 Lxf5 18.Lf4. Sort i trækket.

Tilbage er trækket 18.Lg3-f4, der rømmer felt g3 for Kongen. Se Diagram 5. Sorts bedste svar er 18…Da5-b6 med trussel 19…Db6-f2#. Hvid kan nu dække f2 ved hjælp af 19.Sg1-h3, eller forsøge at skabe flygtveje for Kongen via 19.e4xf5. Begge fortsættelser er interessante, men også meget omfattende at analysere.

Det er dog slet ikke nødvendigt at regne 18…Da5-b6 og de efterfølgende varianter igennem, i hvert fald ikke før stillingen i Diagram 5 er kommet på brættet. Sort kan nemlig også vælge at bringe løberen i sikkerhed med 18…Lf5-d7 og beholde vindende fordel. Hvid kan genetablere den materielle balance med 19.Lf1xd3, men efter 19…Sc2-d4+ 20.Kf3-g3 er den hvide Konge immervæk i store problemer.

Her skal man huske DAUT: Don’t Analyse Unnecessary Tactics3). Når man har fundet en enkel og tilfredsstillende variant, skal man ikke bruge en masse tid på at kigge på en indviklet variant. 18…Lf5-d7 er en enkel og tilfredsstillende variant – nu må vi videre!

Tilbage igen til Diagram 3, som jeg lige viser en gang til. Nu skal vi se hvordan det gik i partiet.

VangsgaardSdBD3
Diagram 3, gentaget igen: Stillingen efter 15…Sg4+ 16.Kf3 d3. Hvid i trækket.

Freja valgte at parere mattruslen 17…Sc2-d4# med

17.Lg3-f2.

Nu skal Sort desværre tage afsked med den ene af de to Springere som ellers kunne have arbejdet så fint sammen, hvis Hvid havde valgt en af de andre fortsættelser, som vi har set i dette indlæg! Men man vinder ingen partier ved at være sentimental ved brættet, og desuden havde jeg kun set en brøkdel af alt det flotte under selve partiet.

17…Sg4xf2 18.Kf3xf2 Da5-b6+ 19.Kf2-g3

Selvfølgelig ikke 19.Kf2-f3 Db6-e3#.

19…Db6-g6+ 20.Kg3-f3

Andre varianter bliver også mat: 20…Kg3-h4 21.Lf8-e7# og 20…Kg3-f2 21.Lf8-c5+ Kf2-f3 22.Dg6-g4#.

20…Dg6-g4+ 21.Kg3-f2 Lf8-c5#

VangsgaardSdBD12
Slutstillingen efter 21…Lf8-c5#.

Turneringshjemmeside: http://www.skak-dm.dk/ 

Featured Image:

Skakkerlakken fotograferet ved brættet af Thomas Hauge Vestergaard.

Fodnoter

1)Opslag fra 12. april 2015
2)OK, hvis vi skal være helt stringente: heller ikke mod 1…c7-c5, 1…e7-e5, 1…e7-e6, 1…f7-f6 og 1…h7-h6. Og 1.d2-d4 f7-f5 2.Lc1-g5 hedder ikke Trompowsky, ej heller gør 1.d2-d4 d7-d6 2.Lc1-g5. Osv.
3)DAUT-princippet stammer fra GM John Nunns fremragende bog Secrets of Practical Chess (Gambit 1998, ny udgave 2007).

5 kommentarer til “Danmarksmester!

Skriv et svar!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s