Begivenhed · Kreativitet · Skak · Teknik

Træningsweekend for kvinde-eliten

Toppen af de danske kvinde- og pigeskakspillere har været samlet til træningsweekend i København. Landstræner Thomas Schou-Moldt havde sat et ømfindigt emne på dagsordenen: tidsforbrug. Jeg viser nogle highlights her.

Jeg ved ikke, om kvinder generelt er dårligere til at disponere over deres betænkningstid end mænd, men for mange af de tilstedeværende kvinder er tidnød et tilbagevendende problem. Måske er vi for perfektionistiske, som i så mange andre aspekter af livet?

Om lørdagen gennemgik Thomas nogle overordnede principper om fornuftigt tidsforbrug med udgangspunkt i GM Jacob Aagaards bøger. Ifølge Jacob findes der fire typer beslutninger i skak. Nogle af disse beslutningstyper tager tid, idet de forudsætter variantberegning eller at man analyserer stillingen på anden vis. Til andre typer beslutninger derimod er variantberegning og analyse det forkerte værktøj. Selvom man måske ender med at tage den rigtige beslutning, får man brugt for meget tid – og den tid risikerer man at mangle senere i partiet.

Resten af lørdagen brugte vi på eksempler og opgaver relateret til stillinger, hvor man skal prioritere at trække hurtigt fremfor dybe analyser. Om søndagen fortsatte vi hvor vi slap, nemlig med eksempler og opgaver om de beslutningstyper, der kræver tid. Træningssamlingen sluttede med en gennemgang af nogle af vores egne partier, hvor tidsforbrug havde haft betydning for resultatet. Lige om lidt viser jeg et fragment fra partiet Arne Møller (1936) – WFM Marie Frank-Nielsen (1947) fra Amagermesterskabet 2015. Sort er i trækket, og Maries tidsforbrug tidligere i partiet gjorde, at hun ikke havde mulighed for at finde det rigtige træk i stillingen.

De fire beslutningstyper
Jacob Aagaard skelner mellem følgende beslutningstyper:

  1. Ting, du bare ved. Åbningsvarianter som du kender, teoretiske slutspil, forcerede varianter.
  2. Simple beslutninger. Det valg du træffer, påvirker ikke stillingsvurderingen i nævneværdig grad.
  3. Kritiske beslutninger. Der er kun én rigtig beslutning. Hvis du vælger forkert, ændres stillingsvurderingen markant.
  4. Komplekse beslutninger.

Den sidste type kræver lidt flere ord at beskrive, så det vender jeg tilbage til. Som tommelfingerregel, skal beslutninger af type 1 og 2 tages hurtigt, mens det kan være tidskrævende til at tage beslutninger af type 3 og 4. Lidt længere nede vil jeg gengive et eksempel fra træningssamlingen til hver beslutningstype, men først:

Maries parti

stilldiagram Moeller-FrankNielsen
Sort i trækket.

Marie ville gerne spille 27…Sb5xd4, men var nervøs for, at hvid måske kunne svare med 28.Se4xf6+. Hun havde 5 minutter tilbage på klokken til resten af , plus 30 sekunders tillægstid per træk. At bedømme 28.Se4xf6+ er ikke helt enkelt når man er i tidnød. Man skal sikre sig, at man ikke har overset noget i varianten 28…Le7xf6 29.Te1xe6 Sd4xe6, og være klar til at spille en stilling med asymetrisk materiale (hvids dronning mod et tårn og to lette officerer for sort). Hvid kan også spille 28.Se4-c3, og så skal sort vælge mellem 28…De6xe1+ og 28…Sd7-e5, hvilket heller ikke er nemt. Og hvid har flere springertræk til rådighed end de to nævnte. Under partiet nåede Marie slet ikke så langt i sin beregning af 27…Sb5xd4. Hun var straks klar over,

  • at 27…Sb5xd5 er et kompromitterende træk (hvis det går galt, så går det meget galt)
  • at hun ikke havde tid nok på uret til at sikre sig, at 27…Sb5xd5 var i orden.

Derfor skyndte hun sig at spille et mere “sikkert” træk, 27…Sd7-e5.

Hvis Marie havde været heldig, havde der været tale om en simpel beslutning. Det havde for eksempel været tilfældet, hvis 27…Sb5xd4 havde givet sort en lille fordel, mens andre kandidattræk som 27…Sd7-e5 og 27…De6-c6 havde resulteret i en lige stilling. Desværre for Marie var der tale om en kritisk stilling, hvor forskellen mellem det bedste træk og de næstbedste træk er ganske betydelig. Efter 27…Sb5-e5 er stillingen lige ved hvids bedste spil (28.Se4-c3), mens både 27…Sd7-e5 og 27…De6-c6 giver hvid en klar fordel. I partiet kom Marie hurtigt til at stå helt til tab, men var heldig og reddede en remis i land.

Nu kan man sagtens komme i tidnød, selvom man har disponeret fornuftigt over sin tid. Men det havde Marie ikke. I åbningen (Scheveningen-varianten i Siciliansk) havde hun brugt oceaner af tid på naturlige træk (de såkaldt simple beslutninger). Den tid manglede hun smerteligt, da partiet nåede en kritisk fase.

Når dette sker for én i et parti, er det meget vigtigt at spørge sig selv bagefter, hvorfor man har brugt sin betænkningstid på de forkerte beslutninger. I Maries tilfælde skyldtes det, at modstanderen havde spillet en række passive træk, og Marie var ivrig efter at svinge “mors hammer”. Hun havde glemt et godt råd, som hun tidligere fik af herrernes landstræner GM Lars Schandorff: at det er tungt at bære rundt på mors hammer altid, og det kan være en god ide at give den en pause en gang i mellem!

Slutteligt er det ikke første (og nok heller ikke sidste) gang, at Marie kommer i tidnød på denne måde. Det er meget svært at ændre på dårlige vaner når det gælder tidsforbrug. Eller som WFM Thomine Stolberg-Rohr bemærkede: “Thomas bad os om at medbringe et parti, hvor vi havde brugt vores tid forkert, og så gik Marie ned i klubben og skaffede sig ét!”

Du ved hvad du skal gøre (eller gør du?)

Dette var overskriften på et ark med 6 opgaver, som vi fik 45 minutter til at løse. Teksten mellem parenteser hentyder til, at det selvfølgelig er meget individuelt, om man ved hvad man skal gøre. Hvis man er ekspert i en superskarp åbning, så falder teorivarianterne i denne åbning i kategorien “Ting du bare ved”. Men har man forvildet sig ind i denne åbning for første gang, så er alle beslutninger kritiske.

En af opgaverne var en stilling fra Slavisk, som kommer her:

stilldiagram ting du bare ved
Sort i trækket.

Hvid har lige spillet 11.e3-e4. Hvordan fortsætter sort? Hvis man ikke spiller Slavisk, kunne man betegne beslutningen som “simpel”. Et helt naturligt kandidattræk er 11…d5xe4, hvorefter stillingen ser meget lige ud. Desuden vil de fleste straks bemærke, at sort har lidt mindre terræn, og derfor gerne vil bytte et par springere. Og det sker helt automatisk med 12.Sc3xe4 Sf6xe4 13.Dd3xe4 Sd7-f6. Sådan en beslutning kan man træffe på ingen tid, og det skete da også i GM Viktor Kortschnoj (2615) – GM Viswanathan Anand (2715), Amberturneringen 1994. Nu var dette et blindskakparti, og derfor kan man måske tilgive de to herrer, at de ikke “så” finessen 11…Sd7-c5! 12.d4xc5 d5xe4 13.Dd3xd8+ Ta8xd8. Nu er springeren på f3 overbelastet, og sort vinder officeren tilbage med en fordelagtig stilling! Ikke desto mindre bliver 11.e3-e4 fortsat spillet, også på topplan…

Kender man ikke åbningen så godt, så er det ingen katastrofe ikke at se 11…Sd7-c5! Vigtigere endnu: det er en dårlig strategi at spejde efter sådanne taktiske forviklinger i en ellers standard-udseende åbningsstilling (husk at “mors hammer” bliver tung at slæbe på). Medmindre selvfølgelig når man kender stillingen så godt, at man véd, at der er noget galt. Kender man sine teorivarianter med sort i denne stilling, så ved man bare, at 11…Sd7-c5 er et tema.

Opgavens morale er: enten véd man, hvad der er det rigtige, og så kan man spille det hurtigt. Eller også ved man det ikke, men stillingen er af en type, hvor der er et helt oplagt naturligt træk. I så fald er det en simpel beslutning, også for dem, der ikke kender åbningen. Der er ingen grund til at bruge mere tid på det, mens man sidder ved brættet.

“Simple” beslutninger

Det var titlen på det næste ark, igen 6 opgaver, nu på 60 minutter. Det er helt korrekt, at bruge anførselstegn, da simple beslutninger bestemt ikke skal forvirres med, at det er nemt at finde det bedste træk! Simple beslutninger kendetegnes ofte ved, at der findes flere kandidattræk, der er nogenlunde lige gode. Stien er bred, og man kan typisk nøjes med nogle positionelle overvejelser. I stedet for at bruge en masse tid på at finde det bedste træk i stillingen, skal ens ambition være, at tage en fornuftig beslutning – hurtigt.

Se for eksempel denne stilling fra partiet Robin Swinkels (2451) – GM Markus Ragger (2518), Bundesligaen 2008/2009:

stilldiagram simpel beslutning
Hvid i trækket.

Sort har en bonde mere, men er bagud i udvikling. Hans plan er selvfølgelig at spille løberen ud og få rokeret. Derfor er det helt tematisk at åbne stillingen med 17.e4-e5. Sort har mange svarmuligheder, men hvid behøver blot sikre sig, at han ikke taber materiale. Et alternativ til 17.e4-e5 er trækket 17.Lf4-e3, hvor hvid truer med at vinde bonden tilbage. Dette træk er ikke helt så god som 17.e4-e5, men forskellen er begrænset. Det nytter ikke noget at bruge en masse tid på at regne lange varianter efter 17.e4-e5. Den tid skal man bruge senere, når de kritiske stillinger opstår.

Kritiske stillinger

Endnu en gang 6 opgaver, på 45 minutter.

Disse stillinger adskiller sig fra de “simple” beslutninger ved, at det er afgørende for partiets forløb, at man finder det bedste træk. Stien er smal – det næstbedste træk er væsentligt dårligere, og en lovende stilling kan med et slag være forvandlet til en ruin. Et godt eksempel er partiet mellem verdensmestrene GM Magnus Carlsen (2862) og GM Hou Yifan (2673) fra den nyligt afholdte Tata Steel turnering.

stilldiagram kritisk stilling
Sort i trækket.

Magnus har lige spillet 51.Dh5xh6. Der truer 52.Dh6xe6, og sort kan ikke dække bonden på nogen som helst tilfredsstillende måde. For eksempel besvares 51…d6-d5 med 52.Sd3xe5, og sort kan lige så godt opgive. I partiet forsøgte Yifan med 51.Sc3xe4?, og efter 52.Dh6xe6 Se4xf2 53. Sd3xe5 Sf2xh3+ 54.Kg1-h2 var det slut. Hun kunne have forsøgt 51…Dc6-a6, men efter 52.Dh6-e3 har hvid fortsat stor fordel.

Der findes dog ét træk i stillingen, der kan holde sort på benene, og det er 51…Dc6xe4!! Springeren hænger på d3, og desuden truer sort nu 52…De4xg4. Efter 52.Dh6xe6 De4xd3 har hvid ikke bedre end evig skak, og 52.Tg4xe4 g7xh6 53.Te4-g4 Kg8-e8 er et slutspil, hvor hvid kun har en lille fordel.

I langt de fleste kritiske stillinger kan man regne sig frem til, hvilket træk der er det bedste. Udfordringen i praktisk skak er, at lægge mærke til, at stillingen er kritisk. Og i lige så høj grad – hvornår stillingen íkke er det!

Komplekse beslutninger

Sidst men ikke mindst gav Thomas nogle eksempler på komplekse beslutninger. Der var lidt diskussion om, hvorvidt de enkelte eksempler nu virkelig kunne betegnes som komplekse beslutninger, og grænsen mellem komplekse beslutninger og de andre beslutningstyper kan godt være lidt flydende. Men generelt kan man sige, at komplekse beslutninger gerne beskæftiger sig med et langsigtet mål, f.eks. at begrænse modstanderens modspil, at kreere komplikationer, eller at styre an på en stillingstype som ligger godt til én (eller dårligt til modstanderen). Beslutninger af mere strategisk karakter, hvor faktorer udenfor brættet kan være relevante at inddrage.

Et af eksemplerne var følgende stilling fra partiet GM Judit Polgar (2687) – GM Gregory Kaidanov (2583) fra en tematurnering i Siciliansk tilbage i 2010.

stilldiagram kompleks beslutning
Hvid i trækket.

Hvid har løberparret og har fuld kompensation for bonden, men det er ikke nemt at komme videre. Den sorte opstilling med springere på d7 og e5, løberen på e7 og bonden på d6 er meget solid. Hvid kan spille nogle naturlige træk à la “simpel beslutning”, men her har vi en stilling af typen, hvor det er nemmere for sort at forbedre sin stilling end for hvid. Et eksempel på hvordan spillet kan udvikle sig, er 20.Th1-f1 (øger presset på f7) 20…Td8-f8 (profylaxe) 21.h2-h4 (terræn) 21…Sd7-b6 (spiller mod løberparret). Nu kan hvid ikke tillade sig 22.Ld5xb7 på grund af 22…Tc8xc3! 23.b2xc3 Sb6-c4 -+.

Men Judit kan ikke lide lange partier, hvor man skal manoeuvrere i det uendelige, og hvor modstanderen får aktive muligheder. Desuden kan sort måske skabe en mudret stilling ved at ofre en kvalitet på c3, og hun kan sikkert bedre lide at spille et sådant offer selv, end at skulle modtage det. Så hun tænker ud af boksen og finder en løsning, der styrer spillet i de baner, der passer til hendes temperament: 20.Lf4xe5! Hvid opgiver frivilligt løberparret, og går ind i en stilling med løbere af modsat farve. Men selvom slutspil med modsatfarvede løbere har en tendens til at være remis, så byder modsatfarvede løbere gode angrebsmuligheder i dette midtspil med dronningerne på brættet. Partiet fortsatte  20…Sd7xe5 (tvunget, ellers kan hvid slå på f7) 21.Sc3-e4 Kg8-h8 22.h2-h4 Se5-c4 23. Th1-e1 Sc4-b6.

stilldiagram kritisk stilling 2
Hvid i trækket.

 

I modsætning til tidligere er 24.Ld5xb7 spilbar nu, idet springeren er hoppet væk fra c3! Desuden fulgte der nu en fin taktisk pointe: 24…Tc8-b8 25.Df2xf7! og sort kan ikke slå løberen på grund af 25…Tb8xb7 26.Se4xd6! I stedet sprællede sort med 25…Sb6-a4 26.Df7xe7 Da5-b6 27.b2-b3 Tb8-b7. Men hvids kontante spil har indbragt 2 bønder, og d-bonden står ikke til at redde. Sort opgav få træk senere.

Komplekse beslutninger involverer ofte nogle kontra-intuitive træk, og derfor anbefaler Thomas, at vi i vores partier primært fokuserer på de første 3 typer beslutninger. Komplekse beslutninger forudsætter en fin fornemmelse for, hvornår positionelle principper kan gradbøjes, og som “almindelige dødelige” kan vi gå gruelig galt i byen.

Vejen frem

Træningssamlingen er slut, hverdagen melder sig, og inden længe skal vi alle forsøge at være fornuftige beslutningstagere ved skakbrættet. Tiden vil vise, om der er håb forude for en uforbederlig tidnødsnarkoman som Skakkerlakken. Min erfaring er, at jeg altid kan finde noget at regne og analysere på. Den store udfordring bliver derfor at lade være! Ved tidligere træningssamlinger, både med Thomas og med andre trænere, har fokus ligget på at kunne identificere de kritiske stillinger. Måske burde jeg snarere vende det på hovedet: jeg skal indse, at stillingen fordrer en simpel beslutning. Tiden er kostbar og skal bruges med omhu!

Reklamer

3 thoughts on “Træningsweekend for kvinde-eliten

Skriv et svar!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s