Skak

En hjernevrider

Inspireret af  Tata Steel turneringen i Wijk aan Zee kom Skakkerlakken for skade at analyse sit parti fra første runde i holdturneringen. Stillingen er fra en sidevariant. Hvids kandidattræk er 1.Db5xb4 og 1.a2-a4. Hvad skal hvid vælge?

Selvfølgelig vil hvid gerne slå bonden, så det starter vi lige med.

1.Db5xb4 

De hurtige taktikere under os vil bemærke, at sort nu har et lovende afledningsoffer: 1…Ta8xa2!! med ideen 2.Ta1xa2 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2 Dc1-f1+. Som en lille service til læseren vises der lige et diagram…:

analysediagram SdBD-Monrad variant 2
Stillingen efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1xa2 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2 Dc1-f1+.

Går det mat? Må sort nøjes med evig skak? Prøv at regne det ud inden du læser videre.

(Computeren annoncerer stolt mat i 11 efter 2.Ta1xa2??)

Så må vi hellere se på 1.a2-a4.

Bemærk at den hvide dronning dækker det vigtige felt f1 fra b5, så efter 1…b4xa3 e.p. kan hvid roligt slå igen med tårnet. 2.Ta1xa3 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2

analysediagram SdBD-Monrad variant 3
Stillingen efter 1.a2-a4 b4xa3 e.p. 2.Ta1xa3 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2.

Sort har ikke flere skakker. Tårnet på a3 kan ikke slås, pga. 3.Db5-e8#. Sort bliver derfor nødt til at flytte tårnet, f.eks. 3…Ta8-f8. Spørgsmål til læseren: Kan hvid nu samle bonden på b7 op med 4.Db5xb7?

Svaret er nej! Dronningen skal fortsat passe på felt f1. Ellers går hvid mat på samme måde som efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1xa2.

Efter 3…Ta8-f8 må hvid vælge mellem 4.Ta3-a7 og 4.Ta3-c3. Bemærk, at 4.Db5-e2 ikke duer, pga. 4…Dc1xb2 5.Ta3-d3 Sd2-c4, hvorfra springeren dækker dronningen.

Med 4.Ta3-a7 truer hvid straks at vinde b-bonden. Sort kan dog forcere remis med 4…Sd2-c4!

analysediagram SdBD-Monrad variant 4
Stillingen efter 1.a2-a4 b4xa3 e.p. 2.Ta1xa3 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2 Ta8-f8 4.Ta3-a7 Sd2-c4.

Hverken efter 5.Db5xb7 eller 5.Se5xc4 d5xc4 6.Db5xb7 kan hvids konge undslippe evig skak fra den sorte dronning.

Ser vi på 4.Ta3-c3.

analysediagram SdBD-Monrad variant 5
Stillingen efter 1.a2-a4 b4xa3 e.p. 2.Ta1xa3 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2 Ta8-f8 4.Ta3-c3.

Sort har ret beset kun et svar, nemlig 4…Dc1-e1. Forsøger sort med 4…Dc1-b1 i stedet, svarer hvid 5.Db5-d3. Det er strukturelt dårligt for sort at bytte dronninger i dette slutspil. Den sorte konge kan  ikke umiddelbart komme væk fra baglinien, så sort er dømt til passivt forsvar. Derfor er 5…Db1xd3 ingen mulighed, og sort er tvunget til at spille 5…Db1-e1 alligevel. Efter 6.Tc3-c2 Sd2-e4 har hvid afvæget alle trusler og erobret den vigtige c-linie.

Sort spiller altså 4…Dc1-e1, og nu truer der igen …Sd2-c4 med efterfølgende evig skak. Nu hvor den sorte dronning er tættere på kongen, kan sort give …De1-e2+ med det samme, såfremt springeren på c4 bliver slået.

Hvid kan forhindre …Sd2-c4 via 5.Db5-d3, og hvid har opnået et lille plus efter både 5…Sd2-e4 6.Tc3-c2 og 5…b7-b5 6.b2-b3 Sd2-e4 7.Tc3-c2. Det er nødvendigt at holde den sorte springer væk fra c4 med 6.b2-b3. Følgende variant viser, hvor galt det kan gå, hvis hvid bliver for ivrig: 5…b7-b5 6.Tc3-c7? Sd2-c4! 7.Se5xc4? b5xc4 8.Dd3-a3 De1-e2+ 9.Kg2-g1 De2-g4+ og bonden på g6 går tabt, hvorefter sort har fordel. Efter 9.Kg2-g3 vinder sort med 9…h6-h5! med den dødelige trussel 10…h5-h4+ 11.Kg3-h3 De2-f3+ 12.Kh3xh4 Df3-g4#.

Vi har nu slået fast, at 1.a2-a4 som minimum giver hvid en lille fordel efter 1…b4xa3 e.p. 2.Ta1xa3 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2 Ta8-f8 4.Ta3-c3 Dc1-e1 5.Db5-d3 Sd2-e4 6.Tc3-c2. Her er stillingen.

analysediagram SdBD-Monrad variant 6
Stillingen efter 1.a2-a4 b4xa3 e.p. 2.Ta1xa3 Dc7-c1+ 3.Kg1-g2 Ta8-f8 4.Ta3-c3 Dc1-e1 5.Db5-d3 Sd2-e4 6.Tc3-c2.

Hvids plan er nu at invadere c-linien. Et oplagt næste træk for hvid er Dd3-e2 for at “sparke den sorte dronning ud” – husk at sort ikke er interesseret i at bytte dronninger!

Skal hvid stille sig tilfreds med 1.a2-a4 eller ej?

Under tidspres er det en udmærket praktisk beslutning at optere for 1.a2-a4, især fordi 1.Db5xb4 tillader eksplosionen 1…Ta8xa2. Men nu hvor vi sidder og analyserer i ro og mag, kan vi godt tage et kig mere på sidstnævnte variant. Hvem siger, at hvid skal spille 2.Ta1xa2??

analysediagram SdBD-Monrad variant 7
Stillingen efter 1.Db5xb4 Ta8xa2.

Nej, hvid kan også spille 2.Ta1-e1. Nu hænger springeren på d2, og da sort ikke har tilfredsstillende måder at dække springeren på, må den baglæns. 2…Sd2-e4 (2…Sd2-c4 3.Te1-c1!) 3.Se5-d3 og nu er hvid klar til Te1-c1. Hvid har en lille fordel.

analysediagram SdBD-Monrad variant 8
Stillingen efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1-e1 Sd2-e4 3.Se5-d3.

Er denne stilling at foretrække fremfor stillingen efter 1.a2-a4? Ja det mener jeg bestemt. Sort kan ikke forhindre hvid i at overtage c-linien, og hvis det skal undgås at hvid indtrænger via c7, skal det sorte tårn hjem.

Et eksempel på, hvordan hvid kan malke stillingen: 3…Se5-d6 (dækker b7) 4.Te1-c1 Dc7-d8. Med kig til f6, så hvid ikke kan tillade sig noget som Sd3-c5. Hvid fortsætter 5.Sd3-e5 Ta2-a8 6.Tc1-c2! Pointen ved begge spilleres seneste træk: hvid vil gerne indtrænge via c-linien, og i den forbindelse er Db4-c5 et træk, hvid ønsker at spille. Men det duer ikke med det samme. 6.Db4-c5?? tillader 6…Ta8-c8 med materialetab. Men efter 6.Tc1-c2 er hvid klar til 7.Db4-c5, idet 7…Ta8-c8 kan besvares med det dødelige 8.Dc5xd6 Dd8xd6 9.Tc2xc8+ Dd6-f8 10.Tc8xf8+ Kg8xf8, og nu har hvid vundet en officer. (Bemærk, at 6.Db4-c5? Ta8-c8 7.Dc5xd6?? besvares med 7…Tc8xc1+ efterfulgt af 8.Dd8xd6.)

Stillingen efter 6.Tc1-c2:

analysediagram SdBD-Monrad variant 9
Stillingen efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1-e1 Sd2-e4 3.Se5-d3 Se4-d6 4.Te1-c1 Dc7-d8 5.Sd3-e5 Ta2-a8 6.Tc1-c2.

Sort kan forsøge at få tårn og konge tilbage på samme række ved at spille 6…Ta8-a1+ 7.Kg1-g2 Ta1-a8. Hvid fortsætter 8.Tc2-c1, og sort forhindrer igen Db4-c5 med 8…Ta8-a2. Men nu kommer sort på en måde i træktvang efter 9.h2-h3!

analysediagram SdBD-Monrad variant 10
Stillingen efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1-e1 Sd2-e4 3.Se5-d3 Se4-d6 4.Te1-c1 Dc7-d8 5.Sd3-e5 Ta2-a8 6.Tc1-c2 Ta8-a1+ 7.Kg1-g2 Ta1-a8 8.Tc2-c1 Ta8-a2 9.h2-h3.

Efter 9…Ta2-a8 10.Db4-c5 er hvid kommet et vigtigt skridt videre. Sort kan forsøge noget andet, f.eks. 9…Ta2-a5 10.Db4-c3 Ta5-a2 men hvid kværner tålmodigt videre. 11.Kg2-g1, og sort er i træktvang igen – flytter tårnet, så gør hvid fremskridt med Dc3-c7, og alternativt bliver sorts struktur svækket. Husk at hvid gerne vil bytte dronninger og spille et tårnslutspil, hvor sort er dømt til passivitet. Derfor er 11…Ta2-a8 12.Dc3-c7 Dd8xc7 13.Tc1xc7 eller 12…Ta8-c8 13.Dc7xd8+ Tc8xd8 14.Tc1-c7 fordelagtig for hvid.

Ud fra diagramstillingen giver jeg lige nogle eksempler på, hvor ilde sort er stedt. 9…Dd8-h4 10.Se5-d7!! (Hvid kan ikke slå springeren, da 10.Db4xd6?? Ta2xb2+ går mat, men hvad gør det, hvis man kan slå til på anden vis!) og sort kan ikke forsvare sig mod truslen 11.Tc1-c8+ Sd6xc8 12.Db4-f8#. Hvis sort i stedet prøver 9…Kg8-f8 kommer der prompte 10.Se5-f7. Og 9…b7-b5 åbner op for 10.Tc1-c6 – igen gør hvid fremskridt i c-linien.

Mest hårdnakket er måske 9…h6-h5, men så kommer 10.Db3-c3 h5-h4 11.Kg2-g1 og sort løber igen tør for træk. En sjov pointe er 11…b7-b5 12.Dc3-c6 med ide 12…Ta2xb2? 13.Tc1-a1! med trussel Ta1-a8. Dronningtrækket kan også spilles, hvis sort spiller 10…b7-b5 i stedet for 10…h5-h4, idet 11.Dc3-c6 Ta2xb2+ 12.Kg2-g1 Tb2-a2 13.Se5-f7!! Sd6xf7 14.Dc6xe6 Ta2-a8 15.De6xf7+ Kg8-h8 16.Df7xf5 også gør en ende på partiet.

analysediagram SdBD-Monrad variant 11
Stillingen efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1-e1 Sd2-e4 3.Se5-d3 Se4-d6 4.Te1-c1 Dc7-d8 5.Sd3-e5 Ta2-a8 6.Tc1-c2 Ta8-a1+ 7.Kg1-g2 Ta1-a8 8.Tc2-c1 Ta8-a2 9.h2-h3 h6-h5 10.Db4-c3 b7-b5 11.Dc3-c6 Ta2xb2+ 12.Kg2-g1 Tb2-a2 13.Se5-f7.

Opsamling

Både 1.Db5xb4 og 1.a2-a4 er spilbare træk. I et parti hvor man er under tidspres (hvilket man er i holdturneringen, da spillerne kun har 2 timer hver til hele partiet, uden nogen former for tillægstid) er det meget praktisk at tage en hurtig beslutning til fordel for 1.a2-a4, idet 1.Db5xb4 Ta8xa2 nok kræver lidt for meget af nerverne. Hvids spilplan efter 1.Db5xb4 Ta8xa2 2.Ta1-e1 som skitseret foroven havde jeg nok aldrig fundet over brættet.

Til gengæld har det været spændende at finde en fornuftig plan hjemme fra lænestolen – især fordi det er en plan jeg har måttet finde mere eller mindre på egen hånd. Analysemodulet i ChessBase var i hvert fald ikke til meget hjælp. Computeren mener, at stillingen efter 9.h2-h3 (næstsidste diagram) er lige – så længe stillingen er i positionelle baner kan computeren kun bruges til at sikre, at man ikke har overset en taktisk vending.

Jeg kan rigtig godt lide at gå i dybden med en stilling på den måde som jeg har gjort her – de varianter jeg har vist i dette indlæg er kun toppen af isbjerget. Det er meget fornøjeligt at destillere det mest væsentlige ud af variant-mylderet, og som en sidegevinst kan det jo være, det i sidste ende vil hjælpe mig med at blive en bedre skakspiller. Indtil da håber jeg, at læseren også har fået noget ud af det!

Reklamer

Skriv et svar!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s