Skak

Om blog og tabspartier

Skakkerlakken har ikke haft den heldigste start på holdturneringen i skak. To runder er blevet spillet og pointtavlen viser kort rokade. På onsdag kan det blive til en lang.

Det siges, man bliver en bedre skakspiller af at analysere sine tabspartier. Der er bare det ved det, at nogle partier vil man helst fortrænge. Her er det rigtig godt jeg har min blog. Jeg skal jo have noget at skrive om! Her er tabspartier perfekte. Især tabspartier mod spillere, der er væsentligt lavere ratet end en selv. Publikum elsker at se, at favoritten snubler. Jovist, publikum elsker også helstøbte brilliante partier, men dem er der så mange andre, der skriver om. Her skal vi se favoritten snuble, og vi skal fryde os.

I holdturneringens 2. runde spillede min klub Seksløberen mod K41s fjerdehold. Jeg har for nogle år siden valgt at spille i en lille venneklub København fremfor et stærkere hold i divisionen. Dengang var jeg skaktræt, om målet med mit skifte var at få hyggen og spilleglæden tilbage. Det er lykkedes fuldt ud! En gang imellem leger jeg med tanken om at vende tilbage til divisionsskakken, men det er svært at sige farvel til vennerne i Seksløberen.

Nå, nu ikke mere udenomssnak. Jeg, WFM med 2121 i ELO mødte Mogens Bengtsson 1749 i dansk rating. Jeg var sort. Om åbningen er der ikke så meget at sige. Jeg spillede fransk, han valgte afbytningsvarianten. Vi rokerede modsat, og takket været hvids tidlige Lc1-g5 blev jeg optimalt placeret til at lancere et angreb mod hans kongestilling. Vi kommer ind i partiet ved træk 11 for sort. Hvids seneste træk var 11.Lh4-g3.

stilldiagram Bengtsson-SdBD p22
Bengtsson – De Blécourt, hvid har lige spillet 11.Lh4-g3.

Sorts plan er selvfølgelig at marchere fremad med bønderne på kongefløjen, i første omgang h7-h5. Men først skabes der en svækkelse i hvids kongestilling ved 11…Ld6xg3 12.h2xg3 h7-h5. Nu er sort faktisk klar til at spille h5-h4 med det samme, pga. bindingen på springeren. Hvids bedste fortsættelse i denne stilling er 13.Ld3-e2 Lg4xf3 14.Le2xf3 h5-h4 15.g3xh4 Th8xh4 16.g2-g3 Th4-h6 17.Sb1-d2. Sort har noget fordel i kraft af den åbne h-linie, men i fraværet af sorts hvidfeltede løber er det svært for sort at trænge ind hvids kongestilling. Alternativt kan hvid prøve 13.Dd1-c2 (går ud af bindingen) h5-h4 (13…Lg4xf3 14. g2xf3 h5-h4 15.g3-g4 f6-f5! 16.Ld3xf5 Se7xf5 17.Dc2xf5 Dd7xf5 18.g4xf5 Td8-f8 er kun marginalt bedre for sort, vi vil ha’ mere!) 14.Sf3xh4 g7-g5 15.Sh4-g6. Sort giver gerne en bonde for at få den åbne h-linie, men har nok ikke mere end god kompensation. Hvid valgte derimod at spille 13.Sb1-d2, og efter 13…h5-h4 14.g3xh4 Th8xh4 15.Dd1-a4 Th4-h6 16.Sf3-h2 Td8-h8 (Bemærk at løberen på g4 dermed er fredet, pga. 17.Sh2xg4 Th6-h1#.) 17.Sd2-f1 Dd7-d6 (truer 18…Th6xh2) 18.g2-g3 ankommer vi til næste diagram.

stilldiagram Bengtsson-SdBD p36
Bengtsson-De Blécourt efter hvids træk 18.g2-g3.

Sort skal gøre noget ved løberen på g4, der står i slag. I partiet valgte jeg at tilbyde afbytning med 18…Lg4-f5. Jeg mente, at løberen var hvids bedste brik, og livsnødvendigt for at forsvare de hvide felter. Men i den konkrete stilling deltager løberen reelt ikke i forsvaret. Det gør den tidligst efter Ld3-e2-f3. Det giver sort tilstrækkelig tid til at skabe ravage: 18…Lg4-h3! 19.Ld3-e2 Lh3xf1 20.Sh2xf1 (ellers taber hvid en officer på h2) Th6-h1+ 21.Kg1-g2 Dd6-d7 nu truer …Dd7-h3+ og hvids konge bliver sendt på vandring. Hvid kan prøve at spærre vejen med 22.g3-g4, men nu er der hul igennem via de sorte felter, 22…Dd7-d6. Sort kan ikke nå at gå til modangreb på dronningefløjen: 19.Sf1-e3 Dd6-d7 (20.Ld3-f1 gendrives af 20…Lh3xf1 21.Se3xf1 [21.Sh2xf2 Dd7-h3] Th6xh2! 22.Sf1xh2 Dd7-h3 -+.) 20.b2-b4 Lh3-g2!!

analysisdiagram Bengtsson-SdBD p41
Analyse af 18…Lg4-h3 19.Sf1-e3 Dd6-d7 20.b2-b4 Lh3-g2!!
Sorts løbertræk åbner h-linien og gør plads til dronningen på h3. Løberen kan ikke slås med kongen, på grund af sorts drabelige aftrækker på den hvide dronning: 21.Kg1xg2 Th6xh2+ 22.Kg2-f1 (22.Kg2-f3 går ind i aftrækkeren: Sc6xd4+) Th2-h1+ 23.Kf1-g2 (23.Kf1-e2 Sc6xd4+) Th8-h2+ 24.Kg2-f3 Th1xe1 25.Ta1xe1 Sc6xd4+. Ej heller kan løberen slås med springeren, uden at det gør ondt. 21.Se3xg2 Th6xh2 22.Sg2-f4 (forhindrer 22…Dd7-h3) Dd7-g4 med dødelig trussel …Th2-h1+ efterfulgt af …Th8-h2#. Dronningen på g4 afskærer fra at flygte via e2. Hvid kan kun udsætte sin skæbne ved 23.Ld3-f5+ Dg4xf5.
I min oprindelige analyse havde jeg besvaret 21.Se3xg2 med …Dd7-h3, men computeren fandt et utroligt forsvar for hvid: 22.Sf3-h4! Th6xh4 23.g3xh4 Th8xh4 (Dh3xh4 24.Da4-d2 Dh4xh2 25.Kg1-f1 Dh2-h5 afskærer kongens flugtvej, men efter 26.Dc2-d1! må sort opgive at kontrollere felt e2. 26…Dh5-h3+ 27.Kf1-e2 Dh3-g4+ 28.Ke2-d2 og fuglen er fløjet.) 24.Da4-c2 Dh3xh2+ 25.Kg1-f1 og den hvide konge flygter via e2. En spektakulær variant er 25…Th4xd4! 26. b4-b5 (26.c3xd4? Sc6xd4 gafler dronningen og meget andet pga. truslen 27…Dh2-h1#) 26…Td4xd3 27.Dc2xd3 Sc6-e5 28.Dd3-g3 (Eneste træk ifølge computeren! De sorte springere bliver for stærke efter 28.Dd2-d4 Dh2-h1+ 29.Kf1-e2 Dh1-f3+ efterfulgt af 30…Se7-f5 med tempo på dronningen. Slutspillet er bedre for sort efter 28.Te1xe5 f6xe5.)
Tilbage til partiet. Der blev som sagt spillet 18…Lg4-f5? og derefter kom 19.Da4-c2 Dd6-d7 20.Ld3xf5 Se7xf5 21.Dc2-e2 Sc6-d8 (Alle vennerne skal med til festen, som GM Jacob Aagaard plejer at sige! Springeren skal til f7-d6-e4.) 22.De2-g4 g7-g6 23.Ta1-d1.
stilldiagram Bengtsson-SdBD p46
Bengtsson-De Blécourt efter 23.Ta1-d1.
Her havde jeg mulighed for at sætte det afgørende slag ind med 23…Dd7-h7, hvilket truer …Th6xh2. Springeren kan ikke flygte pga. 24.Sh2-f3 Th6-h1+ 25.Kg1-g2 Th1-g1+!! efterfulgt af 26.Dh7-h1#. Og efter 24.Dg4-f3 Th6xh2 25.Sf1xh2 Dh7xh2+ 26.Kg1-f1 c7-c6 går sort ind i slutspillet med materiel fordel. Men ak, jeg så det ikke, og spillede 23…Kc8-b8? Dermed fik min modstander mulighed for at tilføre forsvaret ekstra forsyninger. 24.Td1-d2 Dd7-h7 25.f2-f4 Sd8-f7 (Springeren er på vej til e4 via d6. Computeren kan dog bedst lide 25…Sf5-d6 efterfulgt af 26…Sd6-e4, altså den anden springer.) 26.Dg4-f3 Sf7-d6 27.g3-g4 (27.Df3xd5 Sf5xg3 28.Sf1xg3 Th6xh2 29.Te1-e8+ Th8xe8 30.Td2xh2 Dh7-d7 og sort har fordel i slutspillet, grundet hvids eksponerede konge. Bonden på f4 er desuden svag.) 27…Sd6-e4 28.Td2-e2 (28.g4xf5 Se4xd2 29.Sf1xd2 Th6xh2) Th6-h3 29.Df3-g2 Sf5-d6 30.Te2-e3. Kritisk stilling. Sort skal vælge, om angrebet skal fortsætte, eller om det er bedre at afvikle til et slutspil.
stilldiagram Bengtsson-SdBD p60
Bengtsson-De Blécourt efter 30.Te2-e3.

Jeg havde et lille kvarters tid tilbage på uret. Holdturneringen i Københavnerrækkerne er ubarmhjertig. Man får 2 timer til hele partier uden nogen former for tillægstid. Jeg brugte 3 af mine kostbare minutter, og besluttede mig for at tillade afvikling til slutspillet med 30…Sd6-c4? Jeg har gode erfaringer med den type slutspil vi ville ende i, og jeg håbede at omvæltningen ville sætte min modstander, der ellers havde forsvaret sig ret ihærdigt, på det forkerte ben. Det havde dog været bedst at holde alle brikker på brættet! 30…Th3-h4 31.Te3-f3 f6-f5 32.g4-g5 (vigtigt at tårnet på f3 dækker f4) Sd6-c4 og hvid er snøret totalt sammen. Sort kan nu øge presset på f4 via …Dh7-d7 og …Dd7-d6.

31.Te3xh3 Dh7xh3 32.Dg2xh3 Th8xh3 33.Kg1-g2 Th3-d3 34.Te1-e2 c7-c6 (Måske er 34…a7-a5 bedre.) 35.Sh2-f3.
stilldiagram Bengtsson-SdBD p70
Bengtsson-SdBD efter 35.Sh2-f3.
Det er ganske rigtigt en stor omvæltning fra angrebsstillingen til dette slutspil. I stedet for stor fordel til sort har vi nu en lige stilling. Sorts brikker er lidt mere aktivt placeret, men til gengæld er hvids kongere tættere på det sted, hvor hvid ønsker at spillet skal foregå – kongefløjen. Jeg begyndte at frygte g4-g5, idet …f6-f5 kan besvares med Sf3-h4. Jeg overvejede selv at spille 35…g6-g5 (hvilket ser ud til at være bedst) men endte med 35…Td3-d1, fordi jeg øjnede mulighed for at angribe hvids bønder på dronningefløjen bagfra. 36.Sf1-e3? Det viser sig, at 36.g4-g5 ikke er så slemt for sort. Spillet kan fortsætte 36…f6xg5 37.f4xg5 Td1-b1 38.b2-b3 (Hvid kan også prøve 38.Sf1-g3 Se4xg3 39.Kg2xg3 Tb1xb2 40.Te2xb2 Sc4xb2 41.Sf3-e5 Kb8-c7 42.Se5xg6, men den sorte konge når felt g8 i tide, og derefter begynder sorts merbonde på dronningefløjen at veje tungt. Det skulle gerne give en dynamisk balance, om ikke andet.) 38…Sc4-d6 39.Te2-c2 (39.Sf3-e5 Se4xc3 40.Te2-c2 [40.Te2-f2 Sc3-e4, og selvom sorts g-bonde går tabt, så gør hvids g-bonde det også!] 40…Sc3-b5 og nu mister hvid enten d-bonden eller g-bonden. Dermed har hvid rigeligt for bonden på g6.) 39…Sd6-f5 med trussel …Tb1xf1 efterfulgt af familieskakken …Sf5-e3+.
Til gengæld er det mere alvorligt, hvis hvid spiller 36.Sf1-g3 som forberedelse til g4-g5. Sort bliver da tvunget til at bytte den springer, som ellers udgør en direkte trussel mod en eventuel hvid bonde på g5. 36…Se4xg3 37.Kg2xg3 Sc4-d6 (Sort har ikke råd til 37…Td1-b1 på grund af 38.Te2-e6.) I den resulterende stilling, er det hvid, der har det bedste af spillet. Men sorts sidste træk forhindrer dog 38.Te2-e6? grundet Sd6-e4+ 39.Kg3-g2 Td1-b1.
36…Sc4xe3 37.Te2xe3 Td1-b1? Her missede jeg en lovende fortsættelse, nemlig 37…Td1-a1! 38.g4-g5 (38.a2-a3 Ta1-a2! 39.Te3-e2 Se4xc3) f6-f5 39.Sf3-e5 Ta1xa2 40.Se5xg6 Ta2xb2+ 41.Kg2-h3 (Kongen står uheldigt på 1. række: 41.Kg2-g1? a7-a5 42.Sg6-e7 a5-a4 43.g5-g6 a4-a3 44.g6-g7 Se4-f6 og g-bonden er stoppet, mens a-bonden ikke kan stoppes. Bemærk 45.Te3-e6 a3-a2!) 41…a7-a5 42.Sg6-e7 a5-a4 43.g5-g6 Se4-f6 44.g6-g7 a4-a3 45.Te3-e6 (45.Te3-e1 a3-a2 46.Te1-a1 Kb8-c7 og nu løber den sorte konge lynhurtigt til b3. Hvis hvid forvandler, så slår springeren til!) 45…a3-a2 46.Te6xf6 a2-a1D 47.g7-g8D+ Kb8-a7. Nu viser det sig, at den hvide konge også står uheldigt på h3, idet sort truer mat med …Da1-h1#. 48.Se7xc6+ er eneste træk. 49.b7xc6 Tf6-f7+ 50.Tb2-b7 (ellers er det sort, der går mat!) 51. Tf7xb7+ Ka7xb7. Selvom der altid lurer evig skak i dronningeslutspil, har sort en fordel her i kraft af den hvide konges placering. Sort truer at vinde den hvide dronning via …Da1-h1+ og …Dh1-g1+, samt at vinde c- og d-bonden med …Da1xc3+ og …Dc3xd4. Jeg kan ikke se hvordan hvid kan undgå at komme bagud med en bonde.
38.Te3-e2 Se4-d6 Bedre var 39…g6-g5, igen.
stilldiagram Bengtsson-SdBD p77
Bengtsson-De Blécourt, efter sorts træk 38…Se4-d6.
39.Sf3-e1 (Hvid vil af én eller anden grund heller ikke spille bonde g5…) Tb1-d1 40.Kg2-f2 Kb8-c7 Efter nogle lidt tilfældige træk havde jeg atter fundet en plan. Kongen skal til c4 og a-bonden skal frem, helst hele vejen til a3, for at underminere den hvide bondestruktur på dronningefløjen. 41.Te2-e7+ Og hvid hjælper den sorte konge på vej! Kc7-b6 42.Te7-e2 Hvid kan ikke tillade sig at gå på bondejagt: 42.Te7-g7 Sd6-e4+ 43.Kf2-e2 Td1-d2+ 44.Ke2-e3 Td2xb2 45.Tg7xg6 Tb2xa2 46.g4-g5 f6xg5 47.f4xg5 Ta2-a3. Sort er ved at have fået rigeligt med bønder i forskud for den springer, der skal ofres på g-bonden. Bedst er måske 42.Kf2-e2 Td1-a1 43.a2-a3 Ta1-b1 44.Se1-d3 Sd6-e4 45.g4-g5 f6xg5 46.f4xg5 Tb1-g1. Hvid kan nu vælge at få g-bønderne og eventuelt også tårnene byttet, men sort kan derefter forsøge at trænge ind via de hvide felter.
42…Sd6-e4+ 43.Kf2-g2 Kb6-b5 44.Se1-f3
stilldiagram Bengtsson-SdBD p88
Bengtsson-De Blécourt, stillingen efter 44.Se1-f3.
Den opmærksomme læser vil kunne spotte et tema i denne stilling, som allerede har været aktuelt for nogle træk siden. Nemlig 44…Td1-a1 med ideen 45.a2-a3 Ta1-a2. Nu skal hvid parere truslen 46…Se4xc3, hvorefter sorts konge nærmer sig felt b3 via a4. Men heller ikke denne gang så jeg det. 44…a7-a5 havde også været bedre end det træk jeg spillede i partiet, nemlig 44…Kb5-c4? Nu kunne hvid have udlignet helt med 45.g4-g5 f6xg5 46.Sf3-e5+ Kc4-b5 47.f4xg5. I stedet spillede hvid 45.Sf3-e1? og jeg fortsatte min plan med a7-a5 46.Kg2-f3 a5-a4 47.Se1-c2 Td1-f1+? Begge spillere er i tidnød med under 3 minutter på uret. Jeg var lige ved at spille 47…Td1-b1, men så lige i tide hvids ripost 48.Sc2-a3+. Mere nøjagtigt havde været 47…Td1-g1, da det forhindrer 48.Kf3-e3 grundet 48…Tg1-g3#.
Men jeg havde jo slet ikke set, at det var vigtigt at forhindre 48.Kf3-e3.
Hvid spillede nu 48.Kf3-e3. Og når en Skakkerlak er i tidnød, så spiller hun en simpel trussel: 48…Tf1-g1.
??
Og så var vi lige pludseligt færdige efter 49.Sc2-a3#!
Her kommer partiet i hurtig gengivelse. Følg med til den bitre ende!
moviediagram Bengtsson-SdBD
Bengtsson-De Blécourt fra start til slut.
Reklamer

One thought on “Om blog og tabspartier

Skriv et svar!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s